Citaten (NL)

Diverse citaten uit Gods Woord

Angst Overwinnen Juist als alles mij angst aanjaagt, stel ik op U mijn vertrouwen. Op U, mijn God. Ik prijs Uw woo...

Beslissende tijd JESAJA 12 : 1+2 In die beslissende tijd zul je zeggen: Heer, ik breng u dank. U was kwaad op ...

De Bijbel is als Brood Dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald; wie dit eet sterft niet Johannes 6: 50 ...

De dag van het oordeel God slaat echter geen acht op de tijd waarin men hem niet kende, maar roept nu overal de mensen o...

De vreugde van de verlosten Daar zullen de verlosten kennen zoals ook zij gekend zijn. De liefde en de tere gevoelens die God...

Een dankgebed Heer ik wil u alvast bedanken, Voor wat u voor mij heeft gedaan Ik ga niet wachten totdat ik de r...

Een reservoir van kracht Het heiligdom is een reservoir van kracht. Jezus begrijpt ons niet alleen en voelt niet alleen me...

Een symbool van Gods aanwezigheid Voor de Isra lieten was het heiligdom het hart van hun gemeenschapsleven. Het was het brandpunt v...

Een werk voor deze tijd Met het verloop van de tijd wordt het meer en meer duidelijk, dat de oordelen van God in de werel...

Eenzaam en Alleen "Ik heb geen mens" Johannes 5:7 Er is een pijn die met geen enkele lichamelijke pijn te vergel...

Gods kinderen Gods kinderen leven anders dan Zijn eeuwige tegenstanders. Hij houdt de Zijnen vast bij...

Heiligheid bezitten we niet van nature Wij komen met de heilige in aanraking doordat God bij ons is en in ons leven aanwezig wil zijn. ...

Hoop dat U kracht kunt putten uit deze woorden Geachte Lezers, Hier is dan eindelijk enkele woorden van steun en versterking in deze moeilijke ...

Kennen we werkelijk onze Heer en Heiland Voor allen die Jezus als hun Verlosser en Heer kennen, mogen de argumenten van mensen als Flew in...

Levende genade Als we toestaan dat Jezus onze Heer is, verandert hij ons. Gods reddende liefde verandert ons, al...

Onderzoek Gods Woord Onderzoek alles in de Schrift en behoud het goede onder leiding van de Heilige Geest. Elke wed...

Potpourri - 1 Het leven komt, en het leven gaat De onrust groeit en ook het kwaad En overal, ja ook in de kerk ...

Potpourri - 10 Niemand wil een voet bezeren Dus het advies is: concentreren Troebel water is vaak riskant En het...

Potpourri - 2 Van Geestelijke Rijmpjes Christenen zijn aan het zwikken Omdat de knie n van de herders knikken ...

Potpourri - 3 Van Geestelijke Rijmpjes Met het Heilig Brood en de Wijn Wil Jezus heel dicht bij ons zijn Zo le...

Potpourri - 4 Van Geestelijke Rijmpjes Hoe ook de wegen mogen lopen Zijn wolk gaat met ons mee De vuurkolom do...

Potpourri - 5 De Bijbel is het geinspireerde Woord Kwam tot stand door het akkoord Tussen Vader, Zoon en heilig...

Potpourri - 6 De Bijbel is een geestelijk boek Maar blijft soms liggen in een hoek Het opschrift wordt dan toch...

Potpourri - 7 De bijbel zegt dat God heel gewoon Alles schiep, door Jezus, Zijn Zoon En dat de Geest des Heren ...

Potpourri - 8 En daar de Geest krachtdadig werkt Wordt het gewicht van het leed beperkt En zien wij Gods rechtv...

Potpourri - 9 Dank u dat uw antwoord Mij niet zal ontbreken En dat ik zeer vertrouwelijk Met U hebt mogen sprek...

Psalm 55 Heer, luister naar mijn gebed. Wendt U niet van mij af Heer, ik smeek Het U. Geef mij Uw aandach...

Thuis in Eden Op dit moment moet de kerk nog strijd leveren, want we worden nog steeds geconfronteerd met een w...

Verkeerde verwachtingen De leerlingen van Jezus begrepen niet onmiddellijk welke goddelijke bedoeling achter de dood van ...

Verras mij maar Verras mij maar Wanneer mijn familie samen uitgaat, dan vraagt mijn vader alt...

Vol nederigheid voorwaarts Hoewel onze kerk heel klein begon en geboren werd uit de teleurstelling van een handjevol gelovig...

Waar ontmoeten wij vandaag onze Heer en Heiland Waar ontmoeten we vandaag onze Heer en Heiland? Wij hebben geen tempel waar we heen moeten gaa...

Waarom bevreesd zijn Er zijn zevendedaags adventisten die bevreesd zijn voor het oordeel. Zij voelen grote twijfel en ...

Wat dit allemaal inhoud We moeten de glorieuze waarheid tot iedere vezel van ons bestaan laten doordringen: Als we tot Je...

Wat is de bedoeling van het Heiligdom? Wat is de bedoeling van het Heiligdom? Hebt u zich ooit afgevraagd wat de bedoeling is v...

Woorden van troost - 1 Als de vriendschap zeer hecht is, dan is de pijn zeer diep. Mijn tegenstander die mij belaagt, i...

Woorden van troost - 10 Over de toekomst Uw woord is een stralend licht, dat mij de weg door het leven wijst. (Psalm 119:...

Woorden van troost - 11 God vinden Want Ik weet welke plannen Ik voor u heb, zegt de HERE. Met deze plannen heb Ik voor u...

Woorden van troost - 2 Kom naar Jezus in geloof. Als u kunt?" zei Jezus. Alles kan voor wie gelooft." Onmiddellijk ri...

Woorden van troost - 3 Gebed Beken daarom uw zonden aan elkaar en bid voor elkaar, zodat u genezen wordt. Want als een g...

Woorden van troost - 4 Zorgen Geef al uw zorgen en problemen over aan God, want Hij houdt van u en zorgt voor u. (1 Pe...

Woorden van troost - 5 Angst Wees niet bang, want Ik ben met u. Kijk niet angstig om u heen, want Ik ben uw God. Ik zal ...

Woorden van troost - 6 Belediging Gelukkig zijn de mensen die vervolgd worden omdat zij Gods wil doen, want het Koninkri...

Woorden van troost - 7 Ziekte Als iemand ziek is, laat hij de voorgangers van de gemeente vragen bij hem te komen om met...

Woorden van troost - 8 Zorgen Degenen die op Hem vertrouwen, die vaak hun gedachten aan de HERE wijden, zal Hij in volko...

Woorden van wijsheid - 1 Zegeningen Maar wie een eerlijk oordeel velt, zal voorspoed genieten en alom geprezen worden. Sp...

Zoeken naar

Algemeen