Woorden van troost - 3

Gebed
Beken daarom uw zonden aan elkaar en bid voor elkaar, zodat u genezen wordt. Want als een goed en rechtvaardig mens God om iets bidt, heeft dat een geweldige uitwerking.
(Jakobus 5:16)

Maar als u één met Mij blijft en mijn woorden niet vergeet, kunt u vragen wat u wilt en het zal gebeuren. (Johannes 15:7)
Bid en u zult ontvangen wat u bidt. Zoek en u zult vinden wat u zoekt. Klop en de deur zal voor ti worden opengedaan. Want ieder die bidt, ontvangt. Wie zoekt, vindt. En voor wie klopt, gaat de deur open. (Matteus 7, 7,8)

Maar als wij onze zonden bekennen, is God zo trouw en oprecht ons die te vergeven. Hij reinigt ons van alle zonde.
(1 Johannes 1:9)

Zoeken naar

Algemeen