Heiligheid bezitten we niet van nature

Wij komen met de heilige in aanraking doordat God bij ons is en in ons leven aanwezig wil zijn.
Heilig zijn wil zeggen bij Christus te horen.
De engel Gabriel, zei tegen Maria, toen hij sprak over Jezus.
Wat hij zei kunnen wij lezen in Lucas 1 vers 35:

"De Heilige Geest zal over u komen. U zult zwanger worden door de kracht van God. Daarom zal uw Kind heilig zijn en de Zoon van God worden genoemd van God’.

Gods heiligheid rustte op het oudtestamentische heiligdom, maar is nu belichaamd in Jezus, die ‘vlees werd’ en onder ons kwam wonen (Johannes 1:14).

Die heiligheid kwam tot ons in het geschenk van een Kind, en dank zij hem is die heiligheid nu binnen ons bereik gekomen.
Petrus verwijst naar deze goddelijke gave in zijn antwoord op de vraag, wat voor soort mensen we zouden moeten zijn.
Hij antwoordt: ‘In een wereld die door het onheilige en het godvijandige wordt beheerst moet de Heilige tot uitdrukking komen in u en mijn leven als individuen en als volk.’

De vraag wijst op iets unieks en daarop duidt het antwoord eveneens: U moet ‘heilig’ en ‘vroom’ leven.

11Als u eraan denkt dat alles verteerd zal worden, hoe heilig en zuiver moet u dan wel leven!
(2 Petrus 3:11).

Laten we dan dit gratis geschenk aannemen. Het kost u helemaal niets. De Heer vraagt ons alleen voor Hem te kiezen. Wat antwoord u hierop?

Zoeken naar

Algemeen