Korte Meditaties (NL)

Korte Meditaties, een bron van Inpiratie voor de tijd waarin wij leven.

Bijbelstudie en andere (uitgebreide) overdenkingen treft u aan op onze Bijbelsudie pagina (agp study) en audio/ video op onze media pagina (agp audio).

Behoudt het goede In handelingen hoofdstuk 4:12, leert de Geest, dat de behoudenis slechts in de Heer Jezus is. Zij...

Blijf uzelf geven aan de Heer Wentel uw weg op den HEERE, en vertrouw op Hem; Hij zal het maken. (Psalm 37:5). Hoe groot moet...

De andere schapen Wij sluiten onze natuurlijke ogen en vragen aan de Heilige geest: Open mijn ogen zodat ik moge z...

De Bijbel het Woord van God Heb je een boekenplank in je kamer? Op mijn boekenplank heb ik verschillende soorten boeken keu...

De boodschap der behoudenis Wij weten dat een persoonlijke ontmoeting niet heeft plaatsgevonden tussen de Heer en Paulus tijd...

De laatsten die over zijn Heb je ooit busje-trap gespeeld? Het lijkt een beetje op verstoppertje en een beetje op vlag vero...

De redelijke eredienst Na zijn ontmoeting met de Heiland op de weg naar Damascus, heeft de apostel Paulus, zonder enig v...

De Wijze en Dwaze Maagden Matteus 25: 1-13 De maagden bestaan niet uit twee gescheiden groepen. Bijvoorbeeld: de leden van...

De Zaaier Met wat voor grond loop ik rond! In het evangelie van Matteus hoofdstuk 13 zit de Heer Jezus bij...

Dienende Liefde Onze Vader, moge de overdenkingen van mijn hart Uw goedkeuring wegdragen, bid ik in U in Jezus na...

Doop Vind je het lekker om zonnebloempitten te eten? Ik wel. Ik vind het lekker om die zaden te eten d...

Een symbool van Gods aanwezigheid Voor de Isra lieten was het heiligdom het hart van hun gemeenschapsleven. Het was het brandpunt v...

Gaat uit In Openbaring hoofdstuk 18, ziet de Apostel Johannes het vreselijke einde van degene die mee hebb...

Geloof in Gods liefde Mijn hart wil toch een rustplaats zijn, een kribbe een vredige stal, een hart dat nederig en klei...

Geloven in Zijn Naam Medepelgrims, Mozes die tot de bergtop klom, het tabernakel van de Heer, met de wolk en vuurkolo...

Gods familie op aarde Hoe groot is jouw familie? Ik heb 2 broers en 2 zussen, dus dacht ik altijd dat ik een grote fami...

Het Beste voor iedereen Onze voorkeur getuigt van onze gedachtegang, karakter, ontwikkeling en toekomstverlangens. Soms z...

Het levensverhaal van Zacheüs Lucas 19 vers 1 t/m 9 Wat weten wij over Zacheüs? Hij woonde in Jericho. Hij was kort van postuu...

Het levensverhaal van Zacheüs Lucas 19 vers 1 t/m 9 Wat weten wij over Zacheüs? Hij woonde in Jericho. Hij was kort van postuu...

Het teken van de Zoon Medepelgrims, Dan zal aan de hemel het teken zichtbaar worden dat de komst van de Mensenzoon aa...

Hoe goed zijn goede werken Wij proberen het via de Bijbel te weten te komen. In Matteus 25: 35-36 staat een lijst van goede...

Jezus laatste maaltijd In de laatste avond voordat Hij stierf, had Jezus een speciale maaltijd met Zijn discipelen. Omda...

Ken ik mijn hart Mede pelgrims, Er staat geschreven: " En doordat de wetteloosheid toeneemt, zal bij velen de lief...

Laat Gods Geest je leiden Het evangelie van Johannes hoofdstuk 21:25 eindigt met deze woorden: er zijn echter nog vele ande...

Onderzoek de Schrift Onderzoek alles in de Schrift en behoud het goede onder leiding van de Heilige Geest. Elke wederg...

Onze beloning nu! Onze beloning nu! Wij nemen aan dat alle Christenen een aan God toegewijd leven willen leiden, ...

Op weg naar het Nieuw Jeruzalem Als pelgrims, op weg naar het hemelse tehuis, mogen tijd, noch omstandigheid de gelegenheid worde...

Uitzien naar een toekomst met Christus De vraag die Petrus stelt is belangrijk ook voor een ieder van ons. Hoe bent u als gelovige? Hoe ...

Vissen voor de Heer Medepelgrims, Het leven van de Heer op aarde is iedere dag opnieuw doelbewust geweest en het is ...

Waarom geloven Geloof leert de mens hopen op het onzichtbare en de hoop leidt naar het zichtbare, de overwinning...

Wat God behaagt en mishaagt. De Bijbel leert wat God behaagt en mishaagt. Als volgelingen van de Heer Jezus, willen wij Gods ...

Wij staan niet boven de Heer Medepelgrims, Wanneer wij nauwlettend het openbare leven van onze lieve Heer, binnen de geloofsg...

Zoek de Heer een leef Waarom moet de mens God zoeken? Om eeuwig te kunnen leven in Zijn koninkrijk. Ja. Maar waar is ...

Zoeken naar

Algemeen