Het teken van de Zoon

Medepelgrims,

Dan zal aan de hemel het teken zichtbaar worden dat de komst van de Mensenzoon aankondigt, en alle stammen op aarde zullen zich van ontzetting op de borst slaan als ze de Mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel, bekleed met macht en grote luister. (Mattéus 24:30)

Naarmate wij dit geloven, naar die mate zullen wij volledig gaan vertrouwen op de beloften, ons door de Heer zelf gegeven in Johannes hoofdstuk 14:1 t/m 3.

Medepelgrims, wanneer wij het Woord lezen en de woorden uit Jezus mond aanhalen, moeten wij Hem horen spreken, een beeld vormen van het gesprek, dan valt het Woord in goede grond, wortel schieten en zich ontwikkelen.

In het ontwikkelingsproces is de waakzaamheid zeer, belangrijk, ware waakzaamheid leidt tot oplettendheid waarbij wij de wereld geschiedenis met geestelijke ogen, vanuit de Bijbel proberen te zien.

Als wij dagelijks hiernaar willen streven, blijft de diepe vrede van de Heer Jezus in ons hart.
De documentatie, betreffende de Bijbel, die ons via de media worden gepresenteerd, zouden wij moeten toetsen aan het Woord van God. Wij zouden in elk geval, aan de fundamentele Waarden, moeten vasthouden, willen wij onwankelbaar in het geloof blijven staan.

De wederkomst van de Heer Jezus moet ons, naarmate de tijd verstrijkt, geheel in beslag nemen.

Waarom?

Omdat het ons voorbereidt, waakzaam en oplettend houdt. Werken aan een rotsvast geloof, onwankelbaar vertrouwen en een fundamentele hoop is van levensbelang.

De heilige Geest is ons als Trooster en Helper gegeven. Hij woont blijvend in ons en daarom smeken wij Hem, in alle nederigheid, deze geestelijke ontwikkeling in ons te belichten, begeleiden en te ondersteunen, ter ere van en in Jezus Naam,

AMEN.Zoeken naar

Algemeen