De Bijbel is als

Brood
Dit is het brood dat uit
de hemel is neergedaald;
wie dit eet sterft niet

Johannes 6: 50

Vuur
Mijn woorden zijn als vuur,

Jeremia 23:29

Een lamp

Uw woord is een lamp
voor mijn voet

Psalm 119 : 105

Melk
Als onvervalste melk,
opdat gij daardoor moogt
opwassen tot zaligheid,
1 petrus 2:2

Honing
zoeter dan honing,
dan honing vers uit de raat.

Psalm 19:11

Goud
Ze zijn begeerlijker dan goud,
dan fijn goud in overvloed,

Psalm 19:11Een spiegel
Als iemand die het gezicht
waarmee hij is geboren in de spiegel bekijkt:
hij ziet zichzelf, maar zodra hij wegloopt
is hij vergeten hoe hij eruitzag.

Jacobus 1 23-24

Een Hamer
Mijn woord is ,
als een hamer die een rots verbrijzelt –

Jeremia 23:29

Een Zwaard
Draag als zwaard de Geest,
dat wil zeggen Gods woorden.

Efeze 6:17

Zaad
Onvergankelijk zaad,
door Gods levende
en altijd blijvende woord.

1 Petrus 1:23

Zoeken naar

Algemeen