Beslissende tijd

JESAJA 12 : 1+2

In die beslissende tijd zul je zeggen:
‘Heer, ik breng u dank.
U was kwaad op mij,
maar uw woede is bedaard;
u vertroost mij.
Ja, het is God die mij behoudt,
ik ben vol vertrouwen,
angst heb ik niet.
De Heer geeft mij sterkte en kracht,
hij is mijn behoud

Zoeken naar

Algemeen