Gods kinderen

Gods kinderen leven anders dan Zijn eeuwige tegenstanders.

Hij houdt de Zijnen vast bij het dragen van een last.

Alleen onder Zijn leiding volgt eens de bevrijding.

Zoeken naar

Algemeen