Woorden van troost - 7

Ziekte
Als iemand ziek is, laat hij de voorgangers van de gemeente vragen bij hem te komen om met hem te bidden en hem namens de Here met olie te zalven. Als zij in geloof bidden, zal de zieke genezen worden; de Here zal hem gezond maken. En als hij gezondigd heeft, zal de Here het hem vergeven. (Jakobus 5:14,15)

Als hij ziek wordt, zal de HERE hem steunen; tijdens zijn ziekte wordt hij door U veranderd. (Psalm 41:4)

Lijden en dood
De HERE is heel dicht bij mensen met groot verdriet; Hij helpt hen die terneergeslagen zijn. (Psalm 34:19)

Wat ik u nu verder vertel, heeft God tot nog toe verborgen gehouden: Wij, als gelovigen, zullen niet allemaal sterven, maar wel allemaal in een oogwenk een nieuw lichaam krijgen op het moment dat de laatste trompet schalt. Ja, er zal het machtig geluid van een trompet te horen zijn; en dan zullen de doden voor altijd levend worden gemaakt en wijzelf zullen een nieuw lichaam krijgen. Ons vergankelijke, sterfelijke lichaam zal verwisseld worden voor een onvergankelijk, onsterfelijk lichaam. Wanneer dat gebeurt, wordt werkelijkheid wat in de Boeken staat: "De dood is opgeslokt in Gods grote
overwinning." "Dood, je kunt de overwinning wel vergeten, Dood, wat voor kwaad zul je nu nog doen?" (1 Corinthiërs 15:51-55)

Beproeving.
De beproevingen die u hebt ondergaan, zijn niet ongewooon, God is trouw;Hij zal ervoor zorgen dat de beproevingen u niet teveel worden. Hij zal ook een uitweg uit de beproevingen geven, zodat u ertegen opgewassen bent. (1 Corinthiërs 10:13)

Omdat Hij Zelf geleden heeft en verzoeking heeft gekend, weet Hij wat het is ons te lijden en verzocht te worden; daarom kan Hij ons zo goed helpen. (Hebreeën 2:18)

Vermoeidheid
Als de lasten u drukken en u vermoeid raakt, kom dan bij Mij. Ik zal u rust geven. Voeg u naar Mij en wees mijn discipel, want Ik ben vriendelijk en nederig van hart. Bij Mij lult u diepe innerlijke rust vinden. Wat Ik van u vraag is nooit te zwaar en de last die u voor Mij moet dragen, is licht. (Mattheus 11:28-30)

Zoeken naar

Algemeen