Potpourri - 3

Van Geestelijke Rijmpjes

Met het Heilig Brood en de Wijn
Wil Jezus heel dicht bij ons zijn
Zo leert Hij ons tijdens dit leven
Iets van Zijn goedheid uit te geven.Wij danken de Heer voor Zijn bittere dood,
Die de verzoening aan ons bood
En ook voor Zijn Verrijzenis
Die toont dat Hij de Christus is.


Ik bid dat Zijn verrijzenis
Ons aanspoort om als lafenis
Elkaar te ondersteunen
En meer op de Heer te leunen.

De Heer verlicht de wegen
En laat ons steeds voortgaan
Met moed, geloof en zegen
Om alles te doorstaan.

De Geest leert dat wij elkander
Moeten steunen met wijsheid
Zo draagt de één de ander
Met heel veel barmhartigheid.

God wil dat wij verrijzen
Met een compleet vernieuwde hart
Dat steeds Zijn Naam wil prijzen
In vreugde en in smart.

Zoeken naar

Algemeen