Potpourri - 4

Van Geestelijke Rijmpjes

Hoe ook de wegen mogen lopen
Zijn wolk gaat met ons mee
De vuurkolom doet hopen
En leidt ons naar de zee.

Wij wachten op het teken
De Here geeft het aan
En bij het oversteken
Gaan wij achter Hem aan

Dankbaar en diep gebogen
Aanbid ik U, o Heer,
Gij regent van den Hoge
Genade op mij neer.

In het Brood en in de Wijn
Zo puur en ongeschonden
Zorgt Gij dat ik oprecht en rein
Steeds met U blijft verbonden.

Gij haalt mij uit het duister
En doet mijn hart aanschouwen
De schoonheid van Uw luister
Zo leer ik op U bouwen.

Heer U zij lof, eer en dank gewijd
Nu, en in alle eeuwigheid
Ook dank ik dat U tot mij kwam
En mijn ellende op U nam.

Zoeken naar

Algemeen