Woorden van troost - 10

Over de toekomst
Uw woord is een stralend licht, dat mij de weg door het leven wijst. (Psalm 119:105)

Richtlijnen voor het leven
Ik loof de HERE, Die mij steeds de weg wees. Zelfs wanneer ik slaap, leidt Hij mij. Dag en nacht is de HERE de grootste in mijn leven; omdat Hij mij leidt, struikel ik niet. (Psalm 16:7,8)

En als u Gods paden verlaat en afdwaalt, zult u een stem achter u horen zeggen: "Nee, dit is de weg, hier moet u lopen." (Jesaja 30:21)

Hij zal de beste weg die men maar kiezen kan, tonen aan hen die zich in hun afhankelijkheid tot Hem richten. Als wij Hem dan gehoorzamen, zal elk pad waarop Hij ons leidt, getooid

Geldbeheer
Mijn God zal uit Zijn rijkdom in Christus Jezus u alles geven wat u nodig hebt. (Filippenzen 4:19)
Iemand die van geld houdt, heeft nooit genoeg. Wat een dwaasheid om te denken dat geld gelukkig maakt.
(Prediker 5:9)

Vertrouwen
Vertrouw met heel je hart op de HERE en verwacht het niet van je eigen verstand. Laat God delen in alles watje doet, dan kan Hij je levensweg bepalen. (Spreuken 3:5,6)

Over geloof
Dus alleen door te luisteren naar wat Christus gezegd heeft, kunt u in Hem gaan geloven. (Romeinen 10:17)

Opnieuw geboren worden
Jezus antwoordde: "Luister goed, wie niet opnieuw geboren wordt, kan het Koninkrijk van God niet ontdekken.".. "Toch is het zoals Ik zeg. Als iemand na zijn natuurlijke geboorte niet ook nog geestelijk geboren wordt, kan hij onmogelijk in het Koninkrijk van God komen. Uit mensen komt menselijk leven voort, maar uit de Geest van God komt geestelijk leven voort. Het is dus
helemaal niet zo vreemd dat Ik zei dat u opnieuw geboren moet worden." (Johannes 3:3, 5-7)

Wie een nieuw leven van God ontvangen heeft, kan niet langer zondigen omdat het leven van God in hem is. Hij kan niet doorgaan met zondigen, omdat God zijn Vader is.
(1 Johannes 3:9)

Zoeken naar

Algemeen