Waarom bevreesd zijn

Er zijn zevendedaags adventisten die bevreesd zijn voor het oordeel. Zij
voelen grote twijfel en zijn bang dat ze niet goed genoeg zullen worden
bevonden om straks tot de hemel te worden toegelaten.

Beste lezers, behoort u tot diegenen die bang zijn? Laat ik u dan een onomwonden
antwoord geven vanuit de Bijbel: U bent inderdaad niet goed
genoeg. U zult er nooit in eigen kracht komen. Maar Jezus is wel goed
genoeg. Als u hem hebt aanvaard als uw Verlosser en Heer, dan staat hij
in uw plaats. Dan ziet de Vader, als hij naar u kijkt, alleen de volmaakte
gerechtigheid van zijn Zoon, en niet het armzalige verslag van uw leven.

Kan dat echt waar zijn? Vertrouw op Gods Woord, dat ons verzekert: ‘Nu
wij een hooggeplaatste hogepriester hebben die de hemel is doorgegaan,
Jezus, de Zoon van God, moeten we vasthouden aan het geloof dat we
belijden.

Want de hogepriester die wij hebben is er een die met onze zwakheden
kan meevoelen, juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef
is gesteld, met dit verschil dat hij niet vervallen is tot zonde. Laten we dus
zonder schroom naderen tot de troon van de Genadige, waar we telkens
als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden’ (Hebreeën
4:16-18).

Het laatste dat Ellen White in 1914 schreef was gericht aan iemand die zich
vol twijfel en angst afvroeg of hij wel door Jezus zou worden aanvaard. Zij
schreef:

‘Het is uw voorrecht om voor uw redding te mogen vertrouwen op
de liefde van Jezus – op de meest volledigste, zekerste en meest verheven
wijze.

Het is uw voorrecht om te zeggen: Hij houdt van mij, hij aanvaardt
mij; ik kan op hem vertrouwen, want hij heeft zijn leven voor mij gegeven’
(Testimonies to Ministers, blz. 517).

Wat een troost! Wat een zekerheid! Gods troon in de hemel is een troon van
genade. De genade is onze levende hoop; de genade is onze verlossing.
Dat is met recht goed nieuws:
De dag van het oordeel komt! God zij dank!God wil bij ons wonen–lezing - 2011)

Zoeken naar

Algemeen