Woorden van troost - 2

Kom naar Jezus in geloof.

‘Als u kunt?’ zei Jezus. ‘Alles kan voor wie gelooft.’ Onmiddellijk riep de vader van de jongen uit: ‘Ik geloof, maar help mij als mijn geloof tekortschiet!
(Marcus 9:23-24)

Wij kunnen altijd vertrouen op de woorden van de Heer.

Toen richtte hij zich tot Tomas: ‘Leg je vinger hier,’ zei hij, ‘en kijk naar mijn handen; kom met je hand en steek die in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof!’ Tomas zei: ‘Mijn Heer en mijn God!’ Jezus, antwoordde hem: ‘Geloof je omdat je me gezien hebt? Hoe gelukkig zijn zij die geloven zonder te zien!’ (Johannes 20:27-29)

Als wij in gebed vaker praat met de Heer, hoeven wij niet onzeker te zijn.

Nu antwoordde Job de HEER: ‘Ik weet dat niets buiten uw macht ligt en geen enkel plan voor u onuitvoerbaar is.

“Luister,” zei ik, “dan zal ik spreken, ik zal u ondervragen, zeg mij wat u weet.” Eerder had ik slechts over u gehoord, maar nu heb ik u met eigen ogen aanschouwd.( Job 42: 1-2, 4-5)

Stel al je vertrouwen in de Heer en het zal met je bete gaan.

Vraag vol vertrouwen, zonder enige twijfel. Wie twijfelt, is als een golf in zee, die door de wind heen en weer wordt bewogen. ( Jakobus 1:6)

De Bijbel is de beste medicijn tegen twijfel,

Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus. (Romeinen 10:17)

Twijfel ondermijnt je geloof.

Jezus antwoordde: ‘Ik verzeker jullie: als jullie geloven zonder te twijfelen, zul je niet alleen teweeg kunnen brengen wat er gebeurde met de vijgenboom, maar zul je zelfs tegen die berg kunnen zeggen: “Kom van je plaats en stort je in zee,” en het zal gebeuren. (Mateus 21:21)

Wanneer je het volgende beseft zal alle twijfel van je verdwijnen.
Jezus, Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid!
(Hebreen 13:8)

Zoeken naar

Algemeen