Een reservoir van kracht

Het heiligdom is een reservoir van kracht. Jezus begrijpt ons niet alleen en
voelt niet alleen met ons mee in onze strijd. Hij geeft ons ook de kracht om
de overwinning te behalen: ‘Juist omdat hij zelf op de proef werd gesteld
en het lijden volbracht heeft, kan hij ieder die beproefd wordt bijstaan’
(Hebreeën 2:18).
Beseft u dat u een Middelaar hebt, die voor u opkomt in het hemelse
gerechtshof? Wat u ook in uw leven mag hebben gedaan en hoe ver u ook
van God en van zijn doel voor uw leven mag zijn afgedwaald, hij aanvaardt u.
U bent zijn zoon, zijn dochter. Kom naar hem toe en leg al uw zorgen voor
hem. Hij neemt ze van u af en geeft u zijn vrede.

Tijdens een getuigenisuurtje aan het einde van een recente vergadering
van adventistische leiders vertelde een van de aanwezigen een aangrijpend
verhaal. Zeven maanden daarvoor was hij met zijn vrouw per vliegtuig in
Los Angelos (Californië) aangekomen en naar de autoverhuurbalie gegaan.
Plotseling voelde hij een hevige pijn in zijn borst. Een kransslagader was
volledig verstopt.

Zijn vrouw was een gediplomeerd verpleegster. Ze riep
naar de mensen om haar heen of iemand misschien aspirine bij zich had.
Gelukkig bleek er een steward te zijn die juist die morgen wat aspirines
in zijn zak had gestopt en die aan haar gaf. Het hart van de man was al
gestopt, maar zijn vrouw wist hem te reanimeren en hij overleefde.

‘Weet u hoe het is om te sterven?’ vroeg hij aan de mensen die ademloos
luisterden. Terwijl hij tussen leven en dood zweefde, dacht hij aan een
bekende versregel: ‘Nothing in my hand I bring. Simply to the cross I cling.’

Hij besefte dat hij zelf niets had om God aan te bieden, maar alles van het
kruis moest verwachten.
Als ik niet meer leef op het moment dat Jezus terugkeert en als ik dus de
kilte van de dood zal moeten binnengaan, dan hoop ik dat dit ook mijn
laatste gedachte zal zijn. Jezus, Jezus alleen. Hij is alles wat we in dit leven
hebben.

Hij zal alles zijn wat we willen hebben in het leven hierna. Hij is
onze Verlosser, Heer, Vriend en komende Koning – en Middelaar.God wil bij ons wonen–lezing - 2011

Zoeken naar

Algemeen