Angst Overwinnen

Juist als alles mij angst aanjaagt, stel ik op U mijn vertrouwen. Op U, mijn God. Ik prijs Uw woord. Ik vertrouw op God en ken geen angst, wat zouden mensen mij kunnen aandoen? Psalm 56:4 en 5

Een werk voor deze tijdMet het verloop van de tijd wordt het meer en meer duidelijk, dat de oordelen van God in de wereld merkbaar zijn. Door branden, overstromingen en aardbevingen waarschuwt Hij de inwoners van deze marde, dat Zijn komst nabij is. De tijd nadert dat de grote crisis in de geschiedenis van de wereld gekomen is, wanneer iedere daad van Gods regering met diepe belangstelling en onuitsprekelijke bezorgdheid zal nagegaan worden. De oordelen Gods zullen elkaar in snelle volgorde opvolgen, – branden, overstromingen en aardbevingen, met oorlog en bloedvergieten.

O, dat de mensen de tijd van hun bezoeking kenden. Er zijn er velen die de toetsende waarheid voor deze tijd nog niet hebben gehoord. Velen zijn er, met wie de Geest van God twist. De tijd van Gods verwoestende oordelen is de tijd van barmhartigheid meer hun, die geen gelegenheid hadden om te leren wat waarheid is. De Heer zal met tederheid op hen neerzien. Zijn medelijdend hart is bewogen; Zijn hand is nog uitgestrekt om hen te behouden, terwijl de deur gesloten is voor hen, die niet wilden ingaan.

De barmhartigheid van God wordt in Zijn langdurige lankmoedigheid getoond. Hij houdt Zijn oordelen terug, wachtende tot de waarschuwingsboodschap aan iedereen gegeven zal zijn. O, als onze mensen de verantwoording, die op hen rust om de laatste boodschap der barmhartigheid aan de wereld te geven, zoals het behoort te zijn, wat een wonderbaar werk zou er dan gedaan worden.

Aanschouw de grote steden, en hun honger naar het evangelie! De vraag om serieuze arbeiders voor de mensen in de grote steden is mij reeds meer dan twintig jaren lang voorgehouden. Wie dragen de last van de grote steden? Weinig mensen hebben de last gevoeld, maar in vergelijking met de grote nood en de vele gelegenheden, is er slechts weinig aandacht aan dit werk geschonken.

Testimonies -E.G. WhiteDe Bijbel waardeer ik heel erg. En weet u waarom. Dat is om Haar eerlijkheid. De Bijbel ziet de feiten onder ogen.

Het allerbelangrijkst is, dat de Bijbel houdt rekening met de menselijke zwakheid.

In Psalm 56 vers 4 en 5 zegt David niet:”ik zal nooit vrezen”, maar hij geeft juist toe dat er misschien tijden zullen zijn waarin we bang zijn. Maar hij zegt dan, als die tijden aanbreken, dan zal ik weten hoe ik moet handelen. Hij zegt: ‘ik zal op God vertrouwen en zijn Woord prijzen.”

In onze geloofsleven komen onze geest en onze emoties vaak met elkaar in botsing.
Soms krijgen we weleens angstgevoelens en soms raken we ook in paniek.

Waarschijnlijk zijn wij emotioneel gezien bang, maar diep in onze harten vertrouwen we weldegelijk op God.

Dat geeft zekerheid en vertrouwen die veel dieper gaan dan onze emoties.
Onze persoonlijkheid is soms te vergelijken met de zee op een stormachtige dag.
Onze emoties lijken dan op golven die aan de oppervlakte zijn, maar die wel onrustig heen en weer slingeren.

Maar in de diepte van ons wezen stroomt het leven van onze geest vredig voort.

En zodoende moeten wij in geloof naar de Heer terecht en zeggen;
”Heer, dank U dat er diep in mij Uw vrede heerst. En ondanks de stormen en verdriet van dit leven, zal ik op Uw Woord blijven bouwen

Dank U Heer voor Uw genade.

Amen

Zoeken naar

Algemeen