Potpourri - 8

En daar de Geest krachtdadig werkt
Wordt het gewicht van het leed beperkt
En zien wij Gods rechtvaardigheid
Gepaard gaan met barmhartigheid.

Lieve Jezus, lang geleden
Liep Gij zegenend hier rond
Dank U dat gij tot op heden
Genezing zaait op goede grond.

Dank u, Hemelse Vader
Gij maakt zich openbaar
Door Jezus uwe lieve Vader
Persoonlijk aangesteld
En zo is de Edensband
Van eeuw tot eeuw herstelt.

Dank u voor het informeren
Door inzicht bij het mediteren
En help ons dagelijks te bekeren
Dan kan de Heiland wederkeren.

Zoeken naar

Algemeen