Psalm 55

Heer, luister naar mijn gebed. Wendt U niet van mij af Heer, ik smeek Het U.

Geef mij Uw aandacht en geef mij Uw antwoord; ik ben onrustig en zwerf rusteloos rond, kreunend in mijn ellende.

Dat komt allemaal door het rumoer van de vijand, doordat de ongelovige mij kwelt. Zij storten mij in het ongeluk en vallen mij woedend aan.

Mijn hart begeeft het bijna; doodsangst overvalt mij.

Angst en beven zijn mijn deel en de schrik verlamt mij.

Ik zeg nu zelfs: Och, kon ik maar vliegen als een duif, dan ging ik weg en zocht ik elders een plek om te wonen.

Dan zou ik ver weg vliegen en in de woestijn overnachten.

Heer waar kan ik een plaats vinden die mij tegen de rukwinden van dit leven kan beschermen?

Mijn tegenstander die mij belaagt, is geen vijand van buitenaf; dat zou ik nog wel kunnen verdragen. Het is niet iemand die mij altijd al haatte, die nu tegen mij opstaat, want dan zou ik nog wel een schuilplaats weten te vinden.

Maar het is een goede vriend, iemand die ik altijd heb vertrouwd.

Maar, ik weet wat ik moet doen: ik roep naar God; en de HERE zal mij bevrijden.

's Morgens, 's middags en 's avonds bid en smeek ik, ik stort mijn hart voor Hem uit. En Hij luistert naar mij.

Hij bevrijdt mijn ziel en geeft mij vrede, ondanks de strijd die om mij heen woedt. Heer, Velen keren zich tegen mij.

Maar, de Allerhoogste God zit op de troon en luistert naar mij. Hij zal mijn tegenstanders vernietigen, al die mensen die van God niet willen weten en Hem niet willen kennen.

En de Heer zegt tot mij; Kind, breng al uw moeilijkheden en zorgen bij Mij en Ik zal altijd voor u zorgen..

Ik zal nooit toelaten dat een volgeling van Mij struikelt of valt.

En overtuigend en blij zeg ik tegen mijn Heer, O God, ik weet dat U, Uw tegenstanders zult vernietigen; en allen die uit zijn op bloedvergieten en bedriegen.

Zij zullen niet zegevieren, nee zeker niet.

Daarom stel ik heel mijn vertrouwen op U Heer, vandaag en heel mijn leven lang.

Amen

Zoeken naar

Algemeen