Potpourri - 7

De bijbel zegt dat God heel gewoon
Alles schiep, door Jezus, Zijn Zoon
En dat de Geest des Heren zweefde
Over de wateren toen er niets leefde


Adam en Eva als Gods kroonstuk
Maakten zich na een tijd niet druk
Over Gods specifiek gebod
En kozen de vijand als hun God.

En daar de Geest krachtdadig werkt
Wordt het gewicht van het leed beperkt
En zien wij Gods rechtvaardigheid

Gepaard gaan met barmhartigheid.
alle dingen zijn niet knus
Leert de ervaring lieve zus
Maar zoals het God behaagt
Zijn wij tevreden ook als het knaagt

Zoeken naar

Algemeen