Wat is de bedoeling van het Heiligdom?

Wat is de bedoeling van het Heiligdom?

Hebt u zich ooit afgevraagd wat de bedoeling is van het heiligdom?

Hier zijn een paar mogelijkheden:

Het is :
(1) een plaats waar mensen met God kunnen communiceren;
(2) een plaats waar godsdienstig onderricht wordt gegeven; en
(3) een plaats waar Gods genade wordt ervaren.
Maar het is ook
(4) een plaats om een veilig heenkomen te vinden. Eden was dat allemaal.Het werk van genade kwam tot een hoogtepunt in het Nageslacht van de
vrouw – Jezus Christus. Aan het einde van zijn zondeloos leven en zijn
dienstwerk van liefde, ging gij naar een tuin om te bidden: de hof van
Getsemané. Deze tuin was door mensen, en niet door God, geplant. Het
was een plek waar de Meester zich graag terugtrok. Op de laatste donderdagavond
van zijn leven op aarde, toen het kruis hem in de ogen staarde,
ging Jezus daarheen om de worsteling aan te gaan met de Vader.
Terwijl de zonden van de wereld zwaar op hem drukten, smeekte Jezus:
‘Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbijgaan.

Maar laat het niet gebeuren zoals ik het wil, maar zoals u het wilt’ (Matteüs
26:39). ‘Hij werd overvallen door doodsangst, maar bleef bidden; zijn
zweet viel in grote druppels als bloed op de grond’ (Lucas 22:44).
In die tuin lag het lot van het mensdom in de waagschaal. Jezus verlangde
intens naar de steun van zijn beste vrienden, maar die vielen allemaal in
slaap. Hij dronk de beker van ellende alleen. Maar er was nog iemand in die
tuin, dezelfde bedrieger die ook in de hof van Eden was. Nu probeerde hij
Jezus ertoe te brengen zijn missie om de wereld te redden op te geven. Zij
zijn het niet waard. Niemand geeft om u. Kijk ze eens slapen!

Overal zien we vandaag de dag een militant atheïsme. Er was ooit een tijd
dat ongelovigen hun twijfels voor zich hielden. Tegenwoordig verkondigen
zij op agressieve manier hun mening dat God niet bestaat en maken ze de
christenen en alle andere gelovige mensen belachelijk. Tot de leidende
figuren die het atheïsme prediken behoren Richard Dawkins, Christopher
Hitchens en Daniel Dennet. Maar opmerkelijk genoeg bekeerde Anthony
Flew, die een halve eeuw lang de agenda van de atheïstische beweging
bepaalde, zich op latere leeftijd. In zijn boek: Er is een God: Hoe de bekendste
atheïst van gedachten veranderde, dat in 2007 uitkwam, keerde hij zich
tegen zijn vroegere collega’s.

(God wil bij ons wonen –lezing - 2011)

Zoeken naar

Algemeen