Woorden van troost - 5

Angst
Wees niet bang, want Ik ben met u. Kijk niet angstig om u heen, want Ik ben uw God. Ik zal u kracht geven en u helpen; Ik zal u overeind houden met mijn heilrijke rechterhand. (Jesaja 41:10)

Hij is niet bang voor kwaadsprekers. In zijn hart is rust en vrede; hij vertrouwt volledig op de HERE. Zijn hele houding is onwankelbaar en angst kent hij niet. Zijn tegenstanders bekijkt hij met blijdschap. (Psalm 112:7,8) U verbergt mij. U spaart mij voor moeilijke omstandigheden. U vult mijn hart met lofliederen over mijn bevrijding. (Psalm 32:7)

Frustratie
Degenen die op Hem vertrouwen, die vaak hun gedachten aan de HERE wijden, zal Hij in volkomen vrede laten leven! Vertrouw altijd op de HERE God, want de Oppermachtige HERE is uw eeuwige toevlucht. (Jesaja 26:3,4)

Schuld
Maar als wij onze zonden bekennen, is God zo trouw en oprecht ons die te vergeven. Hij reinigt ons van alle zonde. (1 Johannes 1:9)

Kom nu en laten wij de zaak rechtzetten, zegt de HERE; al waren uw zonden rood als scharlaken, Ik maak ze wit als sneeuw. Uw vuurrode zonden zullen worden als witte wol. (Jesaja 1:18)

Gods Zoon heeft Zijn leven en Zijn bloed gegeven om ons van de zonde te verlossen, Alles wat wij hebben misdaan, is ,ons daardoor vergeven, Wat een ongelofelijke genade! (Efiziërs 1:7)

Ongeduld
Broeders, wacht geduldig tot de Here terugkomt, zoals een boer tot de herfst wacht om zijn oogst binnen te halen. Wees dus geduldig en houd moed, want het duurt niet lang meer voordat de Here komt. (Jakobus 5:7,8)

Onzekerheid
Wat kunnen wij hier nog over zeggen? Als God aan onze kant staat, wie zal dan tegen ons zijn? God heeft immers Zijn eigen Zoon niet ontzien, maar Hem uitgeleverd terwille van ons allemaal. Zal Hij, nu Hij Zijn Zoon heeft gegeven, ons dan ook niet alles geven? (Romeinen 8:31,32)

Daarom kunnen wij goede moed hebben en zeggen; "De Here helpt mij; daarom hoef ik niet bang te zijn voor wat een mens mij kan aandoen." (Hebreeën 13:6)

Zoeken naar

Algemeen