Hoop dat U kracht kunt putten uit deze woorden

Geachte Lezers,

Hier is dan eindelijk enkele woorden van steun en versterking in deze moeilijke tijden.

Ik hoop dat u met deze woorden wat kracht, sterkte en troost zou kunnen vinden in de komende dagen en maanden.

Mij heeft het geholpen tijdens de moeilijkste momenten van mijn leven en tot op heden versterkt het mij nog.

Ik voel mij iedere dag weer versterkt ondanks de moeilijke momenten die zich voordoen in mijn leven.

Psalm 23 vers 4 zegt ons het volgende; “Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, Want Heer, Gij zijt met mij”. Ja, de satan vuurt zoveel zorgen op ons af, dat wij soms het niet meer ziet zitten.

De satan gaat heel slim te werk, hij maakt alles in ons levens zo aantrekkelijk mogelijk. Wij, als kwetsbare en zwakke wezens trappen er vaak in, en vaak hebben wij het niet eens door dat de satan met ons bezig is. En wij belanden dan in een “dal van diepe duisternis”

Maar, wat een zegen als wij de Heer, in deze moeilijke momenten tegen konen, bij Hem kunnen wij onze harten uitstorten en Hem alles vertellen. Hij wil altijd naar ons luisteren, daar moeten wij altijd in geloven en op vertrouwen en bouwen.

Vaak gaan we twijfelen, en wij vragen ons wel eens af of de Heer weldegelijk naar ons luistert. Maar, ja hoor, de Heer weet het precieze tijdstip om onze gebeden te verhoren, daarom moeten wij de Heer dagelijks danken voor alles. Want de Here kent onze harten en gedachten. Hij weet of wij weldegelijk in Hem geloven voor de volle 100%..

Geef niet op, maar blijf bidden.

Bidden is simpelweg praten met de Heer. Wij hoeven niet met dure woorden te komen, wij kunnen gewoon tot Hem gaan en met Hem praten als een vriend en ons hart uitstorten bij Hem, en ik weet zeker dat Hij onze gebeden zult verhoren.

Wij kunnen door de moeilijkheden soms geen uitkomst zien. Maar Jezus nodigt ons uit. Ja, Hij geeft ons Zijn hand. En samen met Hem gaat alles beter.

Weet alleen dat God ons draagt:

Eens droomde ik, en zie, ik liep aan het strand bij laag getij, maar ik was daar niet alleen, want ook de Heer liep aan mijn zij.

We liepen samen het leven door, en lieten in het zand een spoor van stappen, twee aan twee.

De Heer liep aan mijn hand. Ik stopte en keek achter mij, en zag mijn levensloop. In tijden van vreugde en geluk en ook in tijden van diepe smart en hoop.

Maar toen ik goed het spoor bekeek, zag ik, langs heel de baan, en juist, in de moeilijkste momenten van mijn leven, maar één paar stappen staan.

Ik zei toen aan de Heer: “Heer, waarom dan toch, waarom toch? Juist, toen, op de zwaarste deel van het pad, loop U niet met mij mee, want ik zie máár één enkel spoor stappen in plaats van twee.

En de Heer, keek mij toen vol liefde aan, en zei;

Mijn kind lief, juist toen je het erg moeilijk had in je leven, heb ik jou gedragen.

wij begrijpen vaak niet hoe de Heer werkt. Vertrouw onvoorwaardelijk op Hem. En dank Hem in alles, en de Heer zal de last lichter maken, zodat wij die kunnen verdragen.

Dan kunnen wij juichen: als gezegd wordt in Psalm 23 vers 6

Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen
al de dagen van mijn leven;
en ik zal in het huis des HEREN verblijven
tot in lengte van dagen.

En zoals Psalm 121 vers 1,2 en 8 ons kracht en hoop laat zien, als David het volgende zegt:

Ik hef mijn ogen op naar de bergen:
vanwaar zal mijn hulp komen?
2 Mijn hulp is van de HERE,
die hemel en aarde gemaakt heeft.
.
8 De HERE zal uw uitgang en uw ingang bewaren
van nu aan tot in eeuwigheid.

Hoop dat u kracht zou kunnen putten uit deze woorden

Gods zegen
Yvette

Zoeken naar

Algemeen