Van Jeruzalem tot Rome

De vroeg Christelijke kerk, is en blijft een voorbeeld voor kerken en geloofsgemeenschappen vandaag de dag. Ontdek de fundamenten en principers van groei.. Leer van de eerste apostelen en hun hoogte- en dieptepunten.

Lees en beleef mee hoe Paulus het evangelie bracht van Jeruzalem tot Rome.

 

Hoofdstukken Jeruzalem tot Rome

01 Gods bedoeling met Zijn kerk

02 De opleiding van de twaalve

03 De grote opdracht

04 Pinksteren

05 De gave van de Heilige Geest

06 Bij de tempelpoort

07 Een waarschuwing tegen huichelarij

08 Voor het Sanhedrin

09 De zeven diakenen

10 De eerste christenmartelaar

11 Het evangelie in Samaria

12 Van vervolger tot discipel

13 Dagen van voorbereiding

14 Een zoeker naar waarheid

15 Verlost uit de gevangenis

16 De evangelieboodschap in AntiochiŽ

17 Verkondigers van het evangelie

18 De evangelieverkondiging onder de heidenen

19 Jood en heiden

20 Roemen in het kruis

21 In overzeese gewesten

22 Thessalonica

23 Berea en Athene

24 Corinthe

25 De brieven aan de Thessalonicenzen

26 Apollos te Corinthe

27 Efeze

28 Dagen van moeiten en zorg

29 Een boodschap van vermaning en smeekbede

30 Geroepen tot een hoger niveau

31 Een vrijgevige gemeente

32 Een vrijgevige gemeente

33 Werken onder moeilijke omstandigheden

34 Volledig toegewijd

35 Verlossing voor de Joden

36 Afval in GalatiŽ

37 Paulus' laatste reis naar Jeruzalem

38 Paulus gevangen genomen

39 De rechtszitting in Caesarea

40 Paulus beroept zich op de keizer

41 "Bijna overtuigt gij mij"

42 Reis en schipbreuk

43 In Rome

44 Het huis des keizers

45 Geschreven vanuit Rome

46 In vrijheid gesteld

47 De uiteindelijke gevangenneming

48 Paulus voor Nero

49 Paulus' laatste brief

50 Ter dood veroordeeld

51 Een getrouwe onderherder

52 Standvastig tot het einde

53 Johannes de beminde

54 Een getrouwe getuige

55 Veranderd door genade

56 Patmos

57 De openbaring

58 De triomferende gemeente

Bestel boek

Wilt u dit boek (of anderen van Ellen G. White) bestellen, dat kan via de Ellen White stichting (De link brengt u naar een externe website)