Patriachen en Profeten

Het eerste boek uit de conflict serie. Beslaat de perode van (voor) de schepping van deze wereld tot en met de regering van Koning David.

(Bijbelboeken Genesis t/m 1 Koningen)

 

01 Waarom heeft God de zonde toegelaten

02 Schepping

03 De verleiding en de val

04 Het Verlossingsplan

05 KaÔn en Abel op de proef gesteld

06 Set en Henoch

07 De Zondvloed

08 Na de Zondvloed

09 De week van zeven dagen

10 De toren van Babel

11 De roeping van Abraham

12 Abraham in Kanaan

13 Zijn geloof beproefd

14 De verwoesting van Sodom

15 Het huwelijk van Isaäk

16 Jakob en Esau

17 Jakobs vlucht in ballingschap

18 De nacht van de worsteling

19 De terugkeer naar Kanaän

20 Jozef in Egypte

21 Jozef en zijn broers

22 Mozes

23 De plagen van Egypte

24 Het Pascha

25 De Uittocht

26 Van de Rode Zee naar SinaÔ

27 De wet aan IsraŽl gegeven

28 Afgoderij bij SinaÔ

29 Satans vijanschap ten aanzien van de wet

30 De tabernakel en zijn dienst

31 De zonde van Nadab en Abihu

32 De wet en de verbonden

33 Van SinaÔ naar Kades

34 De twaalf verspieders

35 De opstand van Korach

36 In de Woestijn

37 De geslagen rotssteen

38 De reis om Edom heen

39 De verovering van Basan

40 Bileam

41 Afval aan de Jordaan

42 Herhaling van de wet

43 De dood van Mozes

44 De tocht door de Jordaan

45 De inneming van Jericho

46 De zegen en de vloek

47 Het verbond met de Gibonieten

48 De verdelging van Kanaän

49 Het afscheid van Josua

50 Tienden en gaven

51 God zorg voor de armen

52 De jaarlijkse feesten

53 De eerste richters

54 Simson

55 Het kind SamuŽl

56 Eli en zijn zonen

57 De ark door de Filistijnen genomen

58 De Profetenscholen

59 De eerste koning van IsraŽl

60 Sauls vermetelheid

61 Saul verworpen

62 David tot koning gezalfd

63 David en Goliat

64 David als vluchteling

65 Davids edelmoedigheid

66 Sauls dood

67 Waarzeggerij - vroeger en nu

68 David te Siklag

69 David op de Troon geplaats

70 Davids regering

71 Davids zonde en berouw

72 Absaloms opstand

73 Davids laatste jaren

Bestel boek

Wilt u dit boek (of anderen van Ellen G. White) bestellen, dat kan via de Ellen White stichting (De link brengt u naar een externe website)