Gods Bedroefd Hart

In het jaar 1888, zond God twee jonge mannen met een “zeer belangrijke boodschap”voor de leiders van het kerkgenoot-schap der Zevende-dags Adventisten toen ze bijeenvergaderd waren tijdens een sessie van de Generale Conferentie, werd er een boodschap gebracht dat de gehele wereld zou vullen met de glorie die de tweede komst van Christus zou inluiden.

Verbazingwekkend werd die boodschap ontvangen zonder warmte, trots van theologische opinie en duidelijke opstand. Twee jaar later terwijl de opstand voortduurde schreef Ellen White een van de belangrijkste artikelen ooit van haar ‘profetische carrière’, ze begon met deze ontluisterende woorden, “God heeft een conflict met Zijn volk”.

Dit boekwerkje is een vertaling van dat artikel, inclusief een introductie die alles in historisch perspectief brengt.

 

Downloaden of Bestellen

Download Gods Bedroefd Hart [782 KB] (PDF versie)

Download Gods Bedroefd Hart [355 KB] (EPUB Versie)