AGP Pray!

Zonder gebed géén leven

Wij kunnen niet zonder gebed. The Advent Gospel Promotions (AGP) vindt het belangrijk dat het gebed een onderdeel vormt van haar activiteiten, daarom ontwikkelde zij speciaal een website waarin gebed, dankzegging en gebedsverzoeken een rol spelen.

Op deze speciale website tref je tal van artikelen aan over het belang van opwekking en reformatie. Ook is er veel studiemateriaal te vinden over gebed, het belang van gebed en hoe te bidden.

Er is ook materiaal beschkbaar voor kleine groepen, zoals huis/ en gebedsgroepen.Met materiaal voor studie alvorens over te gaan tot gezamenlijk gebed.

Natuurlijk kun je ook gebedsverzoeken indienen (dat kan anoniem),

AGP Pray is in 2013 ontstaan door de bundeling van diverse gebedswebsites op AGP, te weten de gebedsverzoekensite (Hope4Holland) en Operation Global Rain

 

Gebedsverzoeken

GEBEDSVERZOEKEN

Één website voor uw gebedsverzoeken.

Bidden voor uw dorp, stad of land.
Voor de wereld en haar leiders.
Bidt voor uw plaatselijke kerk of de zending ver weg.
Er is hoop voor Holland.

Bidt voor uw familie, vrienden of kennissen.
Bidt voor uw buurman of -vrouw.
Bidt voor herstel, genezing en vernieuwing.
Er is hoop, voor u, voor mij, voor iedereen...

Begin vandaag met de kentering
Begin vandaag met hoop
Begin een landelijke gebedsketting.
Want er is hoop voor Holland.
Dien hier uw vezoek in!