Huis- / Gebedsgroepen

Wilt u met uw huisgroep of bijbelstudiekring gezamenlijk studeren en bidden, voor berouw, schuldbekentis, herstel, opwekking en de late regen.

Met de themabladen van Operation Global Rain en OGR360, krijg u voldoende materiaal (ruim 1 jaar aan wekelijkse studies) aangeboden voor persoonlijke studie, gezamenllijk gespreksstof en onderwerpen voor gebed.

Ook treft u hier tips aan voor uw huis en/of gebedsgroep.

Meer over operation global rain, via www.operationglobalrain.nl.nu

 

Tips voor huis- en gebedsgroepen

Themabladen voor studie in huis- en gebedsgroepen