10 dagen van gebed 2014

Hier treft u themabladen aan die u kunt gebruiken voor gebed in kerk of huisgroep-

Deze themabladen helpen uw kerkgemeente en-of huisgroep gezamenlijk te groeien in geloof en in begrip van Gods Woord. Bestudeer de teksten en bespreek ze. Alvorens gezamenlijk over te gaan tot gebed.

 

Download PDF Download de themabladen/ instructies voor gebruik in uw huisgroep of gebedsgroep. Themabladen 20...

Leer ons te bidden Thema: het onze Vader Gedurende de 10 dagen van gebed in 2014 zullen we al biddende door het onz...

Een Nacht van Gebed Optioneel: Nachtwake van Gebed voor de 10e Dag (sabbat op zondag) Deze optionele nachtwake van g...

Dag 1 - Het geheim van zijn kracht Dag 1 - Het geheim vhian zijn kracht "En het gebeurde, toen Hij ergens aan het bidden was, dat e...

Dag 2 - Kinderen van de Koning Dag 2 - Kinderen van de Koning "Onze Vader, Die in de hemelen zijt ." (Mattheüs 6:9). Lofprijzi...

Dag 3 - NAAM boven alle namen Dag 3 - NAAM boven alle namen "Uw naam worde geheiligd" (Mattheüs. 6:9) Lofprijzing Prijs Go...

Dag 4 - Het werk voor het koninkrijk Dag 4 - Het werk voor het koninkrijk "Uw Koninkrijk kome..." (Mattheüs 6:10) Lofprijzing "En...

Dag 5 - Wandelen in de voetstappen van Jezus Dag 5 - Wandelen in de voetstappen van Jezus "Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op d...

Dag 6 - Gevuld tot het overstroomd Dag 6 - Gevuld tot het overstroomd "Geef ons heden ons dagelijks brood." (Mattheüs 6:11) Lofpri...

Dag 7 - Reine handen, zuiver hart Dag 7 - Reine handen, zuiver hart "En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze sc...

Dag 8 - Overwinning in Jezus Dag 8 - Overwinning in Jezus "En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze " (Mat...

Dag 9 - Onbegrensde Kracht Dag 9 - Onbegrensde Kracht "Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in ...

Dag 10 - Vragen om de Geest Dag 10 - Vragen om de Geest "En Ik zeg u: Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; ...

Dag 11 - Blij in God voor wat Hij gedaan heeft Dag 11 - Blij in God voor wat Hij gedaan heeft Laat deze laatste Sabbat een tijd zijn van grote ...