Diverse citaten

Diverse artikelen en citaten uit het werk van Ellen White.

 

Laatst toegevoegd

Een vals gevoel van zekerheid EEN BEROEP Wat moet ik u zeggen, mijn broeders, om u wakker te schudden uit dat gewaande vleseli...

Veranderd naar Zijn beeld "En wij allen, die met een aangezicht waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid van de Here ...

Het overblijfsel der gemeente Zacharia's visioen van Jozua en de Engel slaat wel in het bijzonder op de ervaring van Gods volk ...

Het Oordeel In de morgen van 23 October 1879, omstreeks twee uur, rustte de Geest des Heren op mij; en aansch...

Komende Gebeurtenissen Zijn Duidelijk Geopenbaard "Voorzeker, de Here Here doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten de profeten...

Overzicht Citaten

De grootste behoefte van Laodicea

“Gij hebt het om niet ontvangen, geef het om niet”

Aan de kleine kudde

Als voorbeeld is Christus alles en in allen

Brief: Gods liefde voor zondaars

Christus de “Vredevorst”

Christus is de Waarheid

Christus is het volmaakte Voorbeeld voor ons allem

Christus is het volmaakte Voorbeeld voor ons allem

Christus is rechter

Christus onze Rechtvaardigheid

De 'American Sentinel' en zijn doel

De geestelijke strekking van de wet

De Here zal spoedig komen

De laatste Crisis

De strijd van het leven voeren wij in Christus' kr

De verleiding van Satan

De viering van de Sabbat

De Wetten der Natuur

De zaligsprekeningen

Drums, dans en lawaai

Een hoge geestelijke staat is bereikbaar

Een Persoonlijk God

Een vals gevoel van zekerheid

Een ware kennis van God

EGW’s visie op kleine groepen

Gedrag in het Huis van God

Geroepen om getuigen te zijn

Geroepen om getuigen te zijn

Gods volk wakker schudden

Gods Werk Wordt Beëindigd

Gods zorg voor zijn werk

Hemelse dingen overdenken

Het beeld van het beest opgericht

Het beeld van het beest opgericht

Het Gevaar van Speculatieve Kennis

Het karakter een kwaliteit van de ziel

Het kleed van Christus gerechtigheid

Het medelijden van Christus kende geen grenzen

Het onze Vader

Het Oordeel

Het overblijfsel der gemeente

Het overblijfsel van de gemeente

Het ware motief van het dienen

Het werk voor deze tijd

Het Woord is vlees geworden

Hoe het beeld van het beest zich ontwikkelt

Hoe vier je de sabbat

In deze uren van onderzoek

Komende Gebeurtenissen zijn duidelijk geopenbaard

Komende Gebeurtenissen Zijn Duidelijk Geopenbaard

Lessen uit gelijkenissen

Noodzakelijkheid van ernstige krachtinspanning

Op de berg

Op de Thuisreis

Stephen Smith en de ongelezen getuigenissen

Succesvolle evangelisatie

Valse Opwekkingen

Veranderd naar Zijn beeld

Veranderd naar Zijn beeld

Veranderd naar Zijn beeld

Zendingswerk in eigen kring