Profeten en Koningen

Lees over de gebeurtenissen van de Koningen van Israël en Juda. De ballingschap naar Babylon en de terugkeer van het volk van Isreal, inclusief de herbouw van de tempel.

Van Bijbelboek 1 Koningen tot Zacharia.

 

Hoofdstukken Profeten en Koningen

00 De wijngaard des Heren (Inleiding)

01 Salomo

02 De tempel en zijn inwijding

03 Trots op voorspoed

04 Gevolgen van overtreding

05 Het berouw van Salomo

06 Het koninkrijk gescheurd

07 Jerobeam

08 Nationale afval

09 Elia de Tisbiet

10 Een waarschuwende stem

11 Karmel

12 Van Jizreël naar Horeb

13 “Wat doet gij hier?”

14 In de geest en de kracht van Elia

15 Josafat

16 De ondergang van het huis van Achab

17 De roeping van Elisa

18 Het water gezond gemaakt

19 Een profeet van vrede

20 Naäman

21 De laatste jaren van Elisa

22 "Nineve, die grote stad”

23 De Assyrische ballingschap

24 “Te gronde door gebrek aan kennis”

25 De roeping van Jesaja

26 “Zie, hier is uw god”

27 Achaz

28 Hizkia

29 De gezanten uit Babel

30 Verlost uit de macht van Assur

31 Hoop voor de heidenen

32 Manasse en Josia

33 Het boek der wet

34 Jeremia

35 Een naderende ondergang

36 De laatste koning van Juda

37 Gevankelijk weggevoerd naar Babel

38 Licht in het duister

39 Aan het hof te Babel

40 De droom van Nebukadnessar

41 De brandende oven

42 Ware grootheid

43 De onzichtbare wachter

44 In de leeuwenkuil

45 De terugkeer uit de ballingschap

46 “Gods profeten stonden hen terzijde”

47 Jozua en de engel

48 “Niet door kracht noch geweld”

49 In de dagen van koningin Esther

50 Ezra, de priester en schriftgeleerde

51 Een geestelijke opleving

52 Een man die zijn kansen waarnam

53 De bouwers aan de muur (53)

54 Een aanklacht tegen afpersing

55 Samenzweringen van de heidenen

56 Onderwezen in de wet van God

57 Hervorming

58 De komst van een bevrijder

59 "Het huis van Israël"

60 Visioenen van toekomstige heerlijkheid

Bestel boek

Wilt u dit boek (of anderen van Ellen G. White) bestellen, dat kan via de Ellen White stichting (De link brengt u naar een externe website)