Samen Studeren

01 De Bijbel 1. De Bijbel is ge nspireerd door God. 2 Peter 1:21 Want de profetie kwam niet in de oude tijden...

02 God, wie is Hij? 1. Eeuwigdurend. Psalm 90: 2 Voordat de bergen werden voortgebracht, of gij de aarde en de werel...

03 Oorsprong van het kwaad 1. God is liefde. 1 Johannes 4: 8 Wie niet liefheeft, kent God niet; want God is liefde. 2. De ...

04 ProfetieŽn over de Messias 1. Zijn geboorteplaats. Micha 5: 2 Maar gij, Bethlehem, Efrata, ofschoon gij klein bent onder de...

05 De godddelijkheid van Christus 1. Immanuel - God is bij ons. Matthew 1:23 Ziet, een maagd zal zwanger worden, en een zoon baren...

06 vragen over de goddelijkheid van Christus 1. Onderwijst de Bijbel niet dat Jezus de 'eerstgeborene' van de schepping was en daarom, nadat h...

07 Verlossing & Redding 1. God wil ons verlossen omdat hij van ons houdt. 1 Johannes 4: 8-9 Wie niet liefheeft, kent God...

08 Vragen met betrekking tot verlossing 1. Leert de Bijbel niet dat als je eenmaal tot Jezus komt, je nooit je redding kunt verliezen? J...

09 Bekentenis en vergeving 1. God wilt een ieder vergeven. Micha 7: 18-19 Wie is een God gelijk aan u, die de ongerechtighei...

10 Europa's toekomst geopenbaard 1. Nebukadnezar droomde een verontrustende droom. Dani l 2: 1 En in het tweede jaar van de reger...

11 Manier van Christus 'wederkomst 1. Jezus beloofde dat hij zou terugkeren. Johannes 14: 1-3 Laat uw hart niet in beroering raken:...

12 Tekenen van de komst van Christus 1. Jezus discipelen vragen wat de tekenen van zijn komst zullen zijn. Mattheüs 24: 3 En toen Hij...

13 Vragen over de wederkomst

14 Oordeel 1. Gods laatste boodschap aan de mensheid toont het oordeel. Openbaring 14: 6-7 En ik zag een an...

15 De wet van God 1. De eeuwigdurende gedragsregels van de hemel Psalms 111: 7-8 De werken zijner handen zijn waarh...