10 Stappen

Tien stappen van een beginned of groeiend discipel

Je staat aan de start van een leven met Christus. Tien Stappen om te groeien met God.

 

De tien stappen zijn:

01. Bijbelstudie Een gezonde baby heeft een gezonde trek. Als je werkelijk bent geboren door de Geest van god, dan...

02. Geloof Wanneer een jonge man eens naar me keek en zei; "Ik vind het moeilijk te gelovigen dat sommige di...

03. Evangelisatie Het was in 1996, toen een grote familie bij elkander kwam om kerstkado's uit te pakken.Het was ee...

04. Gebed Het is overbekend dat God elke gebed antwoord, Soms zegt Hij "Ja," soms zegt Hij, "Nee." Soms zeg...

05. Geestelijke strijd Op het moment dat je een Christen werd, toen staptje je in het midden van een eeuwenoude strijd. ...

06. Gemeenschapszin Bidt over de plaats waar jij wilt kerken. Wees in eerste instantie zeker van dat de plaats waar j...

07. Dankzegging 07. Dankzegging Doe de juiste handelingen Voor Christenen, is elke dag 'Thanksgiving Day'. We d...

08. Doop door onderdompeling De bijbel zegt, "Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot ...

09. Tienden & gaven Men zei ooit eens dat je portemonnee de laatste grens is. Het is het laatste gebied in ons leven ...

10. Moeilijkheden, sekten, athe´sten en skeptici Als je de Here kent, weet je dat niets je geloof kan doen laten wankelen. Het is waar dat een men...