Durf Ja te zeggen

God wil niet dat iemand verloren gaat. Hij is rijk in genade en medelijden, en Hij heeft een weg mogelijk gemaakt zodat jij en ik vergeven kunnen worden. Hij heeft je uitgenodigd om tot Hem te komen om volledige vergeving van zonde en het geschenk van Eeuwig Leven te ontvangen. Je kunt het niet verdienen, maar God geeft het aan ons als bewijs van Zijn liefde voor jou en mij.

Stel je eens voor, dat jij staat voor een rechter, schuldig voor vele serieuze overtredingen van de wet. Het bewijs wordt getoond, en er is geen twijfel mogelijk dat je schuldig bent. Je verontschuldigingen en je goede daden kunnen je schulden niet wegwissen en je moet gestraft worden. De boete voor je straf is 250.000 Euro of gevangenisstraf, maar je hebt geen dubbeltje op zak. De rechter velt het vonnis, maar dan loopt iemand die je niet eens kent, binnen en die betaalt de boete voor jou. De rechtbank accepteert het geld en laat je gaan. Het recht heeft gezegevierd, omdat de prijs betaald is en de gift van de vreemde man was een demonstratie van zijn liefde voor jou. Dat is wat God voor ons heeft gedaan, 2000 jaren geleden.

De bijbel vertelt dat God zijn Enige Zoon stuurde als mens (Jezus Christus), die op het kruis stierf voor jouw en mijn zonden, zodat wij vrij kunnen zijn. Het is zo simpel als dit - wij braken de wet en Jezus betaalde de prijs.

Romeinen 5:8: Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren
Galaten 3:13: Maar Christus Jezus heeft ons vrijgekocht van deze vloek door voor ons te worden vervloekt, want er staat geschreven: ‘Vervloekt is ieder mens die aan een paal hangt.

Zie je Gods liefde voor ons? Zie je de noodzaak voor Zijn vergeving? Doe wat het gebod zegt: "Wend u af van uw huidige leven en keer terug tot God om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de Heer een tijd van rust doen aanbreken en zal hij de Messias zenden die hij voor u bestemd heeft. Dat is Jezus." (Handelingen 3:19)

Je moet je afkeren van de zonde en keren naar God. Naar het goede verlangen doet de zonde niet teniet. Geef je leven over aan de Ene die jou kan redden. Jezus stierf om jou te bevrijden en daarna stond hij op uit het graf om jouw Heer te Zijn. Jezus zei: "Ik ben de Weg , de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader, dan door mij." Als je je omkeert en de zonde achter je laat (bekeren) en vertrouwt in Jezus Christus als je Verlosser en je Heer, dan zal God je vergeven en je laten overgaan van dood naar leven.

Als je niet weet hoe je moet bidden,lees eens Psalm 51 en maak het tot jouw gebedWat betekent het om je geloof te stellen in Jezus Christus? Het betekent persoonlijk te vertrouwen op dezelfde manier als je vertrouwen zou stellen in een parachute als je op 8.000 meter hoogte uit een vliegtuig zou springen. Je zou niet gewoon moeten geloven in de parachute, je zou het moeten aandoen. Op dezelfde manier zegt de Bijbel: "Doe de Heer Jezus Christus aan en je zult gered worden.” Er zijn miljoenen mensen die geloven dat Jezus bestaat, maar ze hebben de Verlosser niet aangedaan en dat is een GROOT verschil. Het verschil zal duidelijk zijn wanneer je springt door de deur van de dood.

Keer je vandaag, met heel je hart af van de zonde en geef je leven over aan Christus. Stel het besluit niet uit, stel het niet uit tot morgen. Je kunt vandaag doodgaan en dan is het echt te laat. Je mag misschien niet alle antwoorden hebben op al je vragen, maar je kunt beter een parachute aandoen en later vragen stellen, dan door de onvoorbereide stappen te nemen en naar de parachute grijpen wanneer het te laat is.

Je kunt het volgende gebed bidden:

“Lieve God, vandaag keer ik me af van al mijn zonden (noem ze bij naam), en ik stel mijn vertrouwen in Jezus Christus als mijn Heer en Verlosser. Vergeef mij mijn zonden, en schenk mij uw geschenk van eeuwig leven. Amen

Er is niets magisch aan deze woorden - het gaat om de intenties en toewijding van je hart, waar God om geeft.

God zal je van binnenuit veranderen. Je zult anders denken en je zelfs anders voelen als je leert in Hem te vertrouwen en te gehoorzamen. God zal je nieuwe kracht geven om goed te leven en Hem boven alles lief te hebben. Lees je Bijbel dagelijks en gehoorzaam Zijn Woord. Je kunt God vertrouwen - Hij houdt van je en Hij zal je altijd trouw zijn. Wil je meer over hem weten? Kijk dan op deze site of die van agp-internet.

Als je besluit dit geschenk van vergeving te negeren en als je kiest om te blijven in je zonden, dan is er geen hoop voor jou. Er is geen redding na het graf. Zelfs God kan je daarvan niet redden en je zult niet ontsnappen aan de eeuwige dood.