Juli

01 - "DE HERE IS OP DEZE PLAATS" "DE HERE IS OP DEZE PLAATS" "Toen Jacob uit zijn slaap ontwaakte, zeide hij: Waarlijk, de Here i...

02 - ZWIJG,VOOR ZIJN AANGEZICHT ZWIJG,VOOR ZIJN AANGEZICHT "Maar de Here is in Zijn heilige tempel. Zwijg voor Hem, gij ganse aa...

03 - REINIGING VAN ZONDE REINIGING VAN ZONDE "Toen zeide ik: Wee mij, ik ga ten onder, want ik ben een man, onrein van li...

04 - DE GEEST AANWEZIG IN DE TEMPEL DE GEEST AANWEZIG IN DE TEMPEL "Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en de Geest Gods in u wo...

05 - HET DOEL VAN HET HEILIGDOM HET DOEL VAN HET HEILIGDOM "En zij zullen Mij een heiligdom maken, en Ik zal in hun midden wonen...

Geloof waardoor ik leef

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli

Algemeen