Februari

01 - ONZE LIEFHEBBENDE HEMELSE VADER ONZE LIEFHEBBENDE HEMELSE VADER "Voor ons nochtans is er maar één God, de Vader, uit wie alle di...

02 - ZIJN MAJESTEIT EN ZIJN GROOTHEID ZIJN MAJESTEIT EN ZIJN GROOTHEID "U, o Here, is de grootheid en de kracht, de heerlijkheid, de r...

03 - EEN PERSOONLIJK GOD EEN PERSOONLIJK GOD "God ... heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, ... Die...

04 - HEILIG EN ONTZAGWEKKENDIS ZIJN NAAM HEILIG EN ONTZAGWEKKENDIS ZIJN NAAM "Hij heeft aan zijn volk verlossing gezonden, Hij heeft zijn...

05 - GETROUW EN WAARACHTIG GETROUW EN WAARACHTIG "Voorwaar, Ik, de Here, ben niet veranderd, en gij, kinderen van Jacob, zi...

06 - HOE ZIJN WONDERBARE LIEFDE TOT UITDRUKKING KO VOLMAAKT IN AL ZIJN WEGEN "Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is." Mat...

07 - VOLMAAKT IN AL ZIJN WEGEN VOLMAAKT IN AL ZIJN WEGEN "Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is." Mat...

08 - DE GIFT VAN GOD AAN DE MENSHEID DE GIFT VAN GOD AAN DE MENSHEID "Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggebo...

09 - ZIJN EEUWIG VOORBESTAAN ZIJN EEUWIG VOORBESTAAN "En nu, verheerlijk Gij Mij, Vader, bij Uzelf met de heerlijkheid, die I...

10 - DE GROTE 'IK BEN' DE GROTE 'IK BEN' "Toen zeide God tot Mozes: IK BEN, die IK BEN. En Hij zeide: Aldus zult gij to...

11 - DE SCHEPPER IN HET VLEES GEKOMEN DE SCHEPPER IN HET VLEES GEKOMEN "En buiten alle twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is g...

12 - ZIJN VLEKKELOOS LEVEN ZIJN VLEKKELOOS LEVEN "Niet veel zal Ik meer met u spreken, want de overste der wereld komt en h...

13 - HIJ STIERF VOOR ONS HIJ STIERF VOOR ONS "God echter bewijst Zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog z...

14 - DE OPSTANDING VAN JEZUS EN HET NIEUWE LEVEN DE OPSTANDING VAN JEZUS EN HET NIEUWE LEVEN "De dief komt niet dan om te stelen en te slachten e...

15 - DE DERDE PERSOON VAN DE GODHEID DE DERDE PERSOON VAN DE GODHEID "De genade des Heren Jezus Christus, en de liefde Gods, en de ge...

16 - DE GAVE VAN GOD AAN U DE GAVE VAN GOD AAN U "En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op...

17 - EEN GEHEIMZINNIGE EN LIEFDEVOLLE TEGENWOORDIG EEN GEHEIMZINNIGE EN LIEFDEVOLLE TEGENWOORDIGHEID "De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoor...

18 - EEN WERKTUIG BIJ DE VERLOSSING EEN WERKTUIG BIJ DE VERLOSSING "En de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze ha...

19 - DE TROOSTER EN DE LERAAR DE TROOSTER EN DE LERAAR "Maar de Trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn na...

20 - DE INWONENDE GEEST 'BEDROEFT DE GEEST NIET' "En bedroeft de Heilige Geest Gods niet, door Wie gij verzegeld zijt te...

21 - 'BEDROEFT DE GEEST NIET' 'BEDROEFT DE GEEST NIET' "En bedroeft de Heilige Geest Gods niet, door Wie gij verzegeld zijt te...

22 - GOD IS LIEFDE GOD IS LIEFDE "Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde." 1 Johannes 4:8 "God is l...

23 - HIJ IS GEEN AANNEMER DES PERSOONS HIJ IS GEEN AANNEMER DES PERSOONS "En Petrus opende zijn mond en zeide: Inderdaad bemerk ik, dat...

24 - ONEINDIG WIJS EN GOED ONEINDIG WIJS EN GOED "De Here is goed, een sterkte ten dage der benauwdheid; Hij kent hen die b...

25 - DE GODDELIJKE TEGENWOORDIGHEID IS ALTIJD MET DE GODDELIJKE TEGENWOORDIGHEID IS ALTIJD MET ONS "Waarheen zou ik gaan voor uw Geest, waarheen v...

26 - ZIJN VRIENDELIJKE, LIEFHEBBENDE ZORG ZIJN VRIENDELIJKE, LIEFHEBBENDE ZORG "Werpt al uw bekommernissen op Hem, want Hij zorgt voor u."...

27 - DE VERLOSSENDE VOORZIENIGHEDEN VAN GOD DE VERLOSSENDE VOORZIENIGHEDEN VAN GOD "Wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken ten go...

28 - HIJ HEEFT ALLE MENSEN LIEF HIJ HEEFT ALLE MENSEN LIEF "Om die reden buig ik mijn knie n voor de Vader (van onze Here Jezus ...

Geloof waardoor ik leef

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli

Algemeen