02 - ZWIJG,VOOR ZIJN AANGEZICHT

ZWIJG,VOOR ZIJN AANGEZICHT

"Maar de Here is in Zijn heilige tempel. Zwijg voor Hem, gij ganse aarde!" Habakuk 2:20

Uit de heiligheid, waarmee het aardse heiligdom beschouwd werd, kunnen christenen leren, hoe zij de plaats moeten beschouwen waar de Here wil samenkomen met Zijn volk. Er is veel veranderd, niet ten goede, maar ten kwade, wat betreft de gewoonten en de gebruiken van het volk t.a.v. de eerbied tijdens de godsdienstige aanbidding. De kostbare, de heilige dingen, die ons in gemeenschap met God brengen, zijn zo goed als verdwenen en ons denken en voelen zijn verlaagd tot de maatstaf van alledaagse dingen. De eerbied, die het volk van ouds toonde voor het heiligdom, waar zij samenkwamen met God in een heilige dienst, is grotendeels verloren gegaan. Niettemin heeft God zelf de orde van dienst verordend en deze dienst hoog verheven boven al wat van tijdelijke aard is.

Het huis is het heiligdom van het gezin en de studiekamer of het bos, de meest besloten plek voor persoonlijk gebed, maar de kerk is het heiligdom voor de gemeente.

Wij kunnen in de Naam van Jezus met vertrouwen voor Zijn aangezicht komen, maar wij mogen Hem niet naderen met een overmoedige nonchalance, als stond Hij gelijk met ons. Er zijn mensen, die de grote almachtige en heilige God, Die in een ontoegankelijk licht woont, aanspreken zoals zij zouden spreken tegen een gelijke of misschien wel een ondergeschikte. Er zijn mensen, die zich in Zijn huis gedragen, zoals zij niet zouden durven in de wachtkamer van een aards heerser. Deze mensen <%2>moeten niet vergeten, dat zij staan voor Hem, die door serafijnen wordt aanbeden.

Zij die naar een samenkomst gaan om God te aanbidden, moeten alle onrecht uit zichzelf wegdoen. Tenzij zij Hem aanbidden, in geest en waarheid en in de schoonheid van heiligheid, zal hun samenzijn nutteloos zijn.

Geliefde jongeren, het is een voorrecht, God op aarde te mogen verheerlijken. Om dit te kunnen doen moeten jullie je gedachten afwenden van ijdele, oppervlakkige en onbelangrijke dingen. Richt je op de dingen die eeuwige waarde hebben.Geloof waardoor ik leef

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli

Algemeen