Jezus komt

Jezus Komt

Vertaling van het boek "Last Day Events" van E.G. White.

 

Bestel via Er staat geschreven

00 Voorwoord Zevende-dags Adventisten geloven, dat zij speciaal door God geroepen zijn, om het goede nieuws va...

01 De laatste crisis op aarde OVERAL ZORG OVER DE TOEKOMST De tijd waarin we leven is voor ons allemaal van geweldige betekenis...

02 Wat wijst erop, dat Jezus spoedig komt? DE GROTE PROFETIE VAN ONZE HEER Christus waarschuwde Zijn discipelen van tevoren, dat Jeruzalem v...

03 Wanneer zullen deze dingen gebeuren? DISCIPELEN VRAGEN JEZUS NAAR ZIJN WEDERKOMST De woorden van Christus (Mattheüs 24: 2) werden voor...

04 Gods gemeente in de eindtijd GODS VOLK HOUDT ZIJN GEBODEN God heeft een gemeente op aarde, die de vertrapte wet weer in ere he...

05 Geloofsleven van de Rest EEN TWEEVOUDIG LEVEN In deze tijd, vlak voor de tweede komst van Christus op de wolken van de hem...

06 Hoe leeft en werkt de Rest? Hoe leeft en werkt de Rest? 6 EEN GEEST VAN DIENSTBETOON EN ZELFOPOFFERING God heeft lang gewacht...

07 Leven op het platteland Leven op het platteland 7 HET IDEAAL VAN GOD Hoewel alles wat God gemaakt had volmaakt en mooi wa...

08 De steden DE OORSPRONKELIJKE STEDENBOUWERS Toen Hij Gods vloek kreeg, was Ka n uit het huis van zijn vader ...

09 Zondagswetten SATAN DAAGT GODS GEZAG UIT God veroordeelt Babylon "omdat zij alle naties de wijn van haar hartst...

10 De korte Tijd van Benauwdheid EEN TIJD VAN BENAUWDHEID VOORDAT DE GENADETIJD AFGESLOTEN WORDT In Eerste Geschriften" staat het...

11 Satans misleiding in de eindtijd ONDER DE MANTEL VAN HET CHRISTENDOM We naderen het einde van de wereldgeschiedenis. De satan werk...

12 Het schudden LIDMAATSCHAP VAN DE GEMEENTE IS GEEN GARANTIE OP REDDING Ik verklaar hier voor de gemeente plecht...

13 De late regen - toepassing op de Gemeente HET WERK VAN DE GEEST LIJKT OP REGEN "Regenstromen laat Hij voor u neerdalen, vroege regen en lat...

13 De later regen - toepassing op Christenen B. PERSOONLIJKE TOEPASSING OP INDIVIDUELE CHRISTENEN DE VROEGE REGEN LEIDT TOT BEKERING; DE LATE...

14 De Luide Roep GOD HEEFT IN ELKE KERK EDELSTENEN God heeft in elke kerk edelstenen. Het is niet aan ons, de gelo...

15 Het zegel van God en 't merkteken van het beest SLECHTS TWEE GROEPEN Er kunnen maar twee groepen zijn. Beide partijen zijn duidelijk onderscheide...

16 De afsluiting van de genade tijd NIEMAND WEET WANNEER DE GENADETIJD WORDT AFGESLOTEN God heeft niet geopenbaard, wanneer deze [adv...

17 De zeven laatste plagen en de goddelozen (DE GROTE TIJD VAN BENAUWDHEID, DEEL 1) DE SCHALEN VAN GODS TOORN WORDEN UITGEGOTEN Er zullen zi...

18 De zeven laatste plagen en de rechtvaardigen (DE GROTE TIJD VAN BENAUWDHEID, DEEL 2) DE GROTE TIJD VAN BENAUWDHEID BEGINT NA HET SLUITEN VAN ...

19 De wederkomst van Christus DE ZEVENDE PLAAG EN DE SPECIALE OPSTANDING "En er kwam een grote aardbeving, zo één als er niet g...

20 De erfenis van de Heiligen EEN GESCHENK VAN DE HEER Christus, alleen Christus en Zijn gerechtigheid, leveren ons een paspoor...