agp study

De plek voor de student van het Woord van God, namelijk de Bijbel.

Wil je elke dag opgebouwd worden met Gods Woord, dat kan. Maar je kunt ook uitgebreide studies volgen over tal van onderwerpen, Kijk dan bij Alive-studies.

Of ben jij die actieve volgeling van Jezus, dan is Powerplant of Faith iets voor jou. Wellicht ben je net begonnen met je wandel met Christus, volg dan 'The way of the Master'.

Heb jij een passie voor het Woord van God, dan zijn de diverse boeken en artikelen die het Ellen White Studiecentrum je biedt, de uitkomst. Ben je een lid van een kleine kring/ huis- of gebedsgroep en wil materiaal hebben voor gezamenlijke studie, kijk dan bij Samen studeren.

Kunt u niet zonder gebed en wil u meer hierover studeren, dat kan of ontdek hoe u kunt werken aan een persoonlijke opwekking en hervorming in uw geloofsleven of wilt u voor uwzelve of anderen een gebedsverzoek indienen, en hier kunt u de ingediende verzoeken bekijken.

 

Laatste updates: agp study

01 God met ons "Men zal Hem de naam Immanuel geven, ... God met ons. Het licht "van de kennis der heerlijkheid ...

15 De wet van God 1. De eeuwigdurende gedragsregels van de hemel Psalms 111: 7-8 De werken zijner handen zijn waarh...

14 Oordeel 1. Gods laatste boodschap aan de mensheid toont het oordeel. Openbaring 14: 6-7 En ik zag een an...

13 Vragen over de wederkomst

12 Tekenen van de komst van Christus 1. Jezus discipelen vragen wat de tekenen van zijn komst zullen zijn. Mattheüs 24: 3 En toen Hij...

11 Manier van Christus 'wederkomst 1. Jezus beloofde dat hij zou terugkeren. Johannes 14: 1-3 Laat uw hart niet in beroering raken:...

10 Europa's toekomst geopenbaard 1. Nebukadnezar droomde een verontrustende droom. Dani l 2: 1 En in het tweede jaar van de reger...

09 Bekentenis en vergeving 1. God wilt een ieder vergeven. Micha 7: 18-19 Wie is een God gelijk aan u, die de ongerechtighei...

08 Vragen met betrekking tot verlossing 1. Leert de Bijbel niet dat als je eenmaal tot Jezus komt, je nooit je redding kunt verliezen? J...

07 Verlossing & Redding 1. God wil ons verlossen omdat hij van ons houdt. 1 Johannes 4: 8-9 Wie niet liefheeft, kent God...

Laatste updates: agp study every day

RSS
05 - HET DOEL VAN HET HEILIGDOM
04 - DE GEEST AANWEZIG IN DE TEMPEL
03 - REINIGING VAN ZONDE
01 - "DE HERE IS OP DEZE PLAATS"

agp study every day

Zoeken naar

Algemeen