29 - DE ZAAITIJD VAN HET LEVEN

DE ZAAITIJD VAN HET LEVEN

"Dwaalt niet, God laat niet met zich spotten. Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten." Galaten 6:7

Als een onfeilbare zekerheid volgen oorzaak en gevolg elkaar op in de natuurwetten die God gemaakt heeft. De oogst zal getuigen van hetgeen werd gezaaid.

Ieder zaad dat gezaaid wordt, zal een oogst opbrengen van eigen soort. Zo is het ook in het menselijke leven. Wij moeten allen het zaad zaaien van medeleven, zorgzaamheid en liefde, want wij zullen oogsten wat wij hebben gezaaid. Iedere karaktertrek van zelfzucht, eigenliefde en zelfingenomenheid kortom iedere daad van toegeven aan eigen zwakheden zal een soortgelijke oogst opleveren. Degene, die voor zijn eigen belangen leeft, zaait in het vlees en uit het vlees zal hij verderf oogsten. God vernietigt niemand. Iedereen die vernietigd wordt, heeft dit te danken aan zichzelf. Een ieder, die de waarschuwingen van het geweten in de wind slaat, zaait het zaad van ongeloof en dit zal zeker zijn oogst opbrengen. Vanouds heeft Farao, door de eerste waarschuwing van God te verwerpen, het zaad van halstarrigheid gezaaid, waarop hij halstarrigheid oogstte.

Iedere persoon in de wereldgeschiedenis beslist over zijn eigen lot, want het grote werk dat God naar Zijn eigen plan ten uitvoer zal brengen, zal worden uitgevoerd door mensen, die de keuze hebben om zich voor te bereiden op een werk dat ten goede of ten kwade zal leiden. In plaats van instrumenten van 'gerechtigheid' kunnen mensen werktuigen van 'ongerechtigheid' worden. Zij worden er echter niet toe gedwongen deze richting te kiezen. Zij behoeven geen werktuigen van 'ongerechtigheid' te worden, evenmin als Kaïn dit moest worden.

De mens is vrij om te kiezen of hij zijn karakter wil laten om¬vormen door God of om zijn karaktervorming onder de harde leiding van satan te stellen.

Iedere daad en ieder woord, is een zaad dat vrucht zal dragen. Wanneer u vriendelijk en gehoorzaam bent of uzelf voor een ander wegcijfert, zal dit in anderen worden teruggevonden, en door dezen nog weer doorgegeven worden aan anderen. Zo zal ook iedere daad van afgunst, en boosaardigheid of tweedracht een zaad zijn dat op zal schieten als 'een wortel van bitterheid' (Hebr. 12: 15), waardoor velen verontreinigd worden.

Lieve vrienden, bedenk dus dat wat u zaait, u ook maaien zult. Het is nu de tijd om te zaaien. Wat zal de oogst zijn?Geloof waardoor ik leef

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli

Algemeen