13 - EEN GEHEEL NIEUW LEVEN

EEN GEHEEL NIEUW LEVEN

"Dat gij, wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt, die ten verderve gaat, naar zijn misleidende begeerten, dat gij verjongd wordt door de geest van uw denken, en de nieuwe mens aandoet, die naar (de wil van) God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid." Efeziërs 4:22-24

Bekering is een werk dat de meeste mensen niet op waarde schatten en om deze de onuitprekelijke liefde van Christus, Zijn liefdevolle genade, en de uitnemendheid van God, te laten begrijpen, zodat de ziel met goddelijke liefde vervuld kan worden. De ziel zal geboeid worden door de hemelse geheimenissen. Wanneer hij deze dingen begrijpt, zal zijn oude leven hem walgelijk voorkomen. Hij zal de zonde haten en wanneer hij zijn hart voor God breekt zal hij Christus als het leven en de vreugde voor zijn ziel omarmen. Hij heeft geen welgevallen meer aan zijn vroegere pleziertjes.

Hij heeft een nieuwe geest, nieuwe genegenheden, nieuwe interesses, een nieuwe wil; zijn zorgen, verlangens en liefde zijn alle nieuw... De hemel, die voordien geen charme bezat, wordt nu in zijn rijkdom en heerlijkheid bezien. Hij overdenkt het als zijn toekomstige woning, waar hij Degene die hem verlost heeft met Zijn kostbare bloed, zal zien, liefhebben en eren. De goede werken die eerst afmattend leken doet hij nu met vreugde. Het Woord van God, dat eerst saai en oninteressant leek, bestudeert hij nu en is zijn Raadgever geworden. Het is als een brief van God die aan hem persoonlijk is geschreven, dragende de inscriptie van de Oneindige . Zijn gedachten, zijn woorden, en zijn daden zijn onderworpen aan dit Woord en worden aan de hand hiervan getoetst. Hij beeft bij het lezen van de geboden en waarschuwingen, die het bevat, maar houdt zich tegelijkertijd stevig vast aan de beloften waardoor hij zijn ziel versterkt.

Wanneer de veranderende genade van Christus aan zijn hart werkt zal er een rechtvaardige verontwaardiging bezit nemen van de ziel, omdat de zondaar de wonderbaarlijke verlossing, waarin voor hem voorzien was, zo lang verwaarloosd heeft. Hij zal zich dan aan Hem overgeven; zijn lichaam, ziel en geest geeft hij aan God. Hij zal zich van het gezelschap met satan terughouden door middel van de genade die door God geschonken is.

Een ieder dient het proces van de bekering te begrijpen. De vruchten zullen in het veranderde leven gezien worden.Geloof waardoor ik leef

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli

Algemeen