30 - BIDDEN OM MEER ERVARINGEN MET GOD

BIDDEN OM MEER ERVARINGEN MET GOD

"Ik zal de weg uwer geboden lopen, want Gij verruimt mij het hart." Psalm 119:32

De tien heilige geboden door Christus gesproken vanaf de berg Sinaï, maakten aan de wereld duidelijk, dat Hij het wetgevend gezag had over de hele mensheid. Deze tien voorschriften getuigen van de grootste liefde die aan de mens kan worden voorgesteld. Het is de stem van God vanuit de hemel, die tot de mens de belofte uitspreekt: "Doe dit, en gij zult niet geraken onder de overheersing en de dwang van satan." In deze wet staat geen ontkenning of afwijzing al schijnt dit wel zo. Het is: "Doe en Leef!"

God in de hemel zegent hen, die de geboden van God houden. Zullen wij staande blijven als een bijzonder volk van God, of zullen wij Gods wet vertreden en zeggen dat deze niet bindend is? God zou dan Zichzelf evengoed hebben kunnen afschaffen!

Zijn wet is de echo van Zijn Eigen Stem, die tot allen de uitnodiging richt: "Kom hoger op, wees heilig, steeds heiliger." Iedere dag komen wij verder in de heiligmaking van een christelijk karakter.

Zoals de sterren ons vertellen dat er in de hemel een groot Licht is, waardoor zij kunnen stralen, zo moeten christenen bekend maken dat er een God is op de troon van het heelal, en dat Hij waardig is te worden geprezen en nagevolgd.

Jongelui, ik bid voor jullie dat de glanzende stralen van het hemelse licht op jullie pad zullen schijnen en dat jullie van deze goede gelegenheden, het beste gebruik zult maken. Ontvang in je hart iedere lichtstraal, die uit de hemel tot je komt en bewaar deze in je hart, dan zal je pad steeds helderder worden verlicht tot aan het einde van de wereld.

Wij zullen meer kracht krijgen als wij in het licht wandelen, zodat wij kunnen lopen in de weg van Gods geboden. Wij kunnen onze kracht vermeerderen bij iedere stap, die ons verder brengt tot de hemel.

Wij hebben iedere keer een frisse ervaring nodig, een openbaring van Christus, in overeenstemming met Zijn onderwijzing. Er zijn verheven, heilige overwinningen binnen ons bereik. Een gedurig voortgaan in kennis en in deugd, is wat Gods bedoeling is met ons.

Geloof waardoor ik leef

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli

Algemeen