7 - EEN ONFEILBARE OPENBARING

EEN ONFEILBARE OPENBARING

"De woorden des Heren zijn zuivere woorden, gedegen zilver, in een smeltoven in de aarde zevenvoudig gelouterd." Psalm 12:7

God heeft in Zijn Woord aan de mensen de kennis gegeven, die noodzakelijk is tot verlossing. De Heilige Schrift moet worden aanvaard als een gezaghebbende, onfeilbare openbaring van Zijn wil. Dit Woord van God is de maatstaf van het karakter, het openbaart de leerstellingen en het is een proef of toets van elke ervaring.

Geestelijke duisternis bedekt de aarde en dichte donkerheid de volken ...Velen, zeer velen, betwijfelen de waarheid van de Schrift. Menselijke redenering en verzinsels van het menselijk hart ondergraven de goddelijke werking van Zijn Woord. Datgene wat als vanzelfsprekend aanvaard zou moeten worden, wordt omgeven met een wolk van geheimzinnigheid. Zo onderscheidt men niets meer volgens de klare, duidelijke richtlijnen, die gevestigd zijn op de rots. Hierin zien wij een van de kentekenen van de laatste dagen... Er zijn mensen die origineel proberen te zijn, die wijs willen zijn boven dat wat geschreven staat; daarom is hun wijsheid, dwaasheid. Zij proberen geheimen, die voor de sterfelijke mens sinds eeuwen verborgen zijn, te verklaren of uit te pluizen; zij zijn als een man, die rondploetert in de modder, niet in staat zich er uit los te werken en die toch aan anderen vertelt, hoe zij uit de modderpoel moeten komen, waar zij zichzelf in bevinden. Dit is een juist beeld voor mensen, die zich erop toeleggen fouten in de Bijbel te verbeteren. Niemand kan de Bijbel verbeteren, door te doen geloven wat de Here had willen zeggen of had moeten zeggen. Neem de Bijbel precies zoals die is namelijk als het door God ingegeven Woord. Geloof in de uitspraken van de hele Bijbel.

Dit Heilige Boek heeft de aanvallen van satan weerstaan, die samen met boze mensen al wat een goddelijk karakter draagt gehuld heeft in wolken en duisternis. Maar de Here heeft Zijn Heilig Boek door Zijn eigen wonderbare macht bewaard zoals het nu is...: een landkaart of een reisgids voor het gehele menselijk gezin op aarde, om hen de weg naar de hemel te wijzen... Wij danken God dat de Bijbel is geschreven zowel voor de eenvoudige als voor de geleerde. De Bijbel is bestemd voor elke leeftijd en voor elke klasse van mensen.

Geloof waardoor ik leef

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli

Algemeen