5 - DE BIJBEL IS UIT DE HEMEL

DE BIJBEL IS UIT DE HEMEL

"Maar wij hebben deze schat in aarden vaten, zodat de kracht, die alles te boven gaat, van God is en niet van ons." 2 Corinthiërs 4:7

Het was Gods welbehagen om Zijn waarheid aan de wereld mede te delen door menselijke werktuigen en Hij Zelf schonk door Zijn Heilige Geest aan mensen de daartoe nodige eigenschappen en stelde hen in staat dit werk te doen. Hij leidde hun verstand en leerde hen te kiezen wat zij zouden moeten spreken en wat zij moesten schrijven. De schat werd toevertrouwd aan aarden vaten en toch is die schat niettemin afkomstig uit de hemel... Het gehoorzame, gelovige kind van God ziet in dit getuigenis van God de heerlijkheid van een goddelijke macht vol van genade en waarheid.

De schrijvers van de Bijbel moesten de hun toevertrouwde gedachten uitdrukken in menselijke taal. De Bijbel is geschreven door mensen. Deze mensen waren geïnspireerd door de Heilige Geest. Doordat de mens een onvolmaakt taalbegrip heeft, of doordat het menselijk verstand verdorven is, zodat het zeer vernuftig is in het ontwijken van de waarheid, lezen en leggen veel mensen de Bijbel uit naar hun eigen idee. Maar de moeilijkheid ligt niet in de Bijbel...

De Schrift is aan de mensen gegeven, niet als een aaneengeschakelde keten van ononderbroken uitspraken, maar beetje bij beetje in de loop van opeenvolgende geslachten, wanneer God in Zijn Voorzienigheid een gewenste gelegenheid zag om een mens Zijn gedachte in te geven, in velerlei tijden en op verscheidene plaatsen. De mens schreef als hij daartoe werd gedreven door de Heilige Geest...

Wij vinden in de Bijbel niet overal volmaakte orde of duidelijke eenheid... De waarheden van de Bijbel liggen verscholen als verborgen parels. Deze moeten worden gezocht en worden opgedolven met volhardende ijver. Degenen, die de Schrift maar oppervlakkig bekijken, zullen door hun oppervlakkige kennis, die zij heel grondig achten, graag praten over teksten die elkaar tegenspreken en ook spreken zij hun twijfel uit over het gezag van de Schrift. Maar zij, die in hun hart overeenstemmen met waarheid en plicht, zullen de Schrift doorzoeken met een innerlijke bereidheid, door Gods Geest te mogen worden beïnvloed. De verlichte ziel ziet de geestelijke eenheid, als een gouden draad, die door de gehele Bijbel loopt. Maar het vereist geduld, aandacht en gebed om deze kostbare gouden draad van het begin tot het eind te volgen.Geloof waardoor ik leef

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli

Algemeen