30 - DE FIJNSTE DAG VAN DE WEEK

DE FIJNSTE DAG VAN DE WEEK

"Indien gij uw voet van de Sabbat afkeert, van te doen uw lust op Mijn heilige dag; en indien gij de Sabbat noemt een verlustiging, opdat de Heere geheiligd wordt, Die te eren is; en indien gij dien eert, dat gij uw wegen niet doet en uw eigen lust niet vindt, noch een woord daarvan spreekt; Dan zult gij u verlustigen in de Heere!" Jesaja 58:13,14

Gods liefde heeft aan de eisen van het zware werk een grens gesteld. Hij plaatst Zijn genadevolle hand op de Sabbat. Op Zijn eigen dag bewaart Hij voor het gezin een goede gelegenheid om gemeenschap met Hem, met de natuur en met elkaar te hebben.

De Sabbat en het gezin werden tegelijk in de hof van Eden ingesteld, en deze zijn in Gods plan onverbrekelijk met elkaar verbonden. Op deze dag is het meer dan op enige andere dag voor ons mogelijk om het leven in de hof van Eden te beleven. Het was Gods plan dat de leden van het gezin samen konden zijn in het werk, in de studie, in de aanbidding en in de ontspanning in de natuur.

Gods heilige rustdag was gemaakt voor de mens, en handelingen van barmhartigheid zijn in een volmaakte overeenstemming met de bedoeling ervan.

Om lijdende mensen rust te geven en bedroefden troost; is een liefdeswerk dat Gods heilige dag eer bewijst.

Omdat de Sabbat de gedenkdag is van Gods schepping, is deze dag verheven boven alle andere dagen, en kunnen wij kennis van God verkrijgen, door Zijn werken te bestuderen.

Tijdens een deel van de dag, moet iedereen gelegenheid zoeken om naar buiten te gaan. Hoe kunnen kinderen een beter begrip van God ontvangen ... dan door een gedeelte van hun tijd buiten door te brengen, niet om te spelen, maar in gezelschap van hun ouders? Breng hun jeugdige geest ertoe zich te verbinden met God, bij het zien van de mooie dingen die de natuur biedt. Wanneer zij zien hoe mooi God alles geschapen heeft voor het geluk van de mens, zullen zij Hem gaan zien als een liefhebbende Vader... Als het karakter van God wordt voorgesteld als liefde, goedheid, schoonheid en aantrekkelijkheid, zullen zij zich gedrongen voelen Hem lief te hebben. O, maak van de Sabbat de heerlijkste, de meest gezegende dag van de hele week!

Geloof waardoor ik leef

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli

Algemeen