29 - DIE GEHEILIGD IS VOOR ZIJN DIENST

DIE GEHEILIGD IS VOOR ZIJN DIENST

"Ik verblijd mij in hen die tot mij zeggen: Wij zullen in het huis des Heeren gaan." Psalm 122:1 (SV)

God heeft ons zes dagen gegeven om ons eigen werk te doen, en Hij heeft maar één dag voor Zichzelf afgezonderd. Dit moet een gezegende dag voor ons zijn; een dag waarop wij al onze wereldse zaken opzij zetten en onze gedachten richten op God en op de hemelse dingen.

De gehele hemel viert de Sabbat, maar niet op een lusteloze wijze van verveling en nietsdoen. Op deze dag moeten alle vermogens van de mens klaar wakker zijn. Wij gaan nl. uit om God te ontmoeten en Christus onze Heiland? Wij kunnen Hem in het geloof aanschouwen. Hij wil graag iedereen hernieuwde kracht geven en hen zegenen.

Op Sabbatmorgen moet het gezin vroeg op zijn. Als zij laat opstaan, ontstaat er verwarring en haast men zich om het ontbijt klaar te krijgen en alles gereed te hebben voor de Sabbatschool. Iedereen heeft haast en hieruit komt irritatie en ongeduld voort. Zo komen er onheilige gevoelens in huis. Wanneer de Sabbatdag op deze manier ontheiligd wordt, voelt men die dag als een last en men vreest er meer voor dan dat men naar die dag verlangt en die liefheeft.

De Sabbatdag is Gods tijd. Hij heeft de zevende dag geheiligd. Hij heeft die dag afgezonderd voor de mens, zodat hij die zou bewaren om Hem te dienen.

Het is nodig, dat wij een geest van aanbidding in ons bewaren en ontwikkelen, die ons in staat stelt om ons aan God toe te wijden op deze heilige en geheiligde dag van de Here. Wij moeten samenkomen en geloven, dat wij troost, hoop, licht en vrede in ons hart van Jezus Christus zullen ontvangen.

Ik zag dat de gehele hemel, nauwkeurig de Sabbat gadesloeg hoe de mensen, die de eisen van het vierde gebod erkenden, de Sabbat hielden. Engelen toonden hun belangstelling en hoge eerbied voor deze goddelijke instelling. Er waren mensen die de Here God in hun hart heiligden, door zich trouw aan God te wijden, zodat hun gedachten ten goede geleid werden. Zij probeerden de Sabbat zo goed mogelijk te houden. Zij eerden God door de Sabbat een verlustiging te noemen. Zij werden door de engelen bijzonder gezegend met licht en gezondheid en bijzondere kracht.

Geloof waardoor ik leef

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli

Algemeen