24 - WAT IS UW LEVEN?

WAT IS UW LEVEN?

"Want het leven is meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding." Lucas 12:23

Ons leven werd ons van God gegeven en is afhankelijk van Hem, evenals het blad afhangt, wat zijn levensonderhoud betreft, van de twijg waar het aan groeit.

Leven is een openbaring van Gods liefde. Het is een talent, dat God aan onze zorg heeft opgedragen, en het is een zeer kostbaar talent, als wij het bekijken in het licht van het offer van Gods Zoon. Het is een uitdrukking van het eigendomsrecht van God. Wij zijn van Hem omdat Hij ons schiep. Bovendien zijn wij van Hem door Zijn verlossing. Wij krijgen ons leven van Hem. Hij is de Schepper en de bron van alle leven. Hij is de Maker van het hogere leven. Hij verlangt, dat de schepselen die naar Zijn gelijkenis gevormd werden, dit hogere leven zullen verkrijgen.

Ieder mens moet zich serieus de vraag stellen: Wat betekent mijn leven ten aanzien van God en van mijn mede-mensen? Niemand leeft voor zichzelf. Elk leven heeft invloed op zijn omgeving... Ieder mens heeft de taak een christelijk leven te leiden. Onze persoonlijkheid, onze talenten, onze tijd, onze invloed, onze bekwaamheden, die wij allen van God ontvangen, moeten tot Hem terugkeren in een gewillige dienst voor Hem. De bedoeling van het leven is niet het zeker stellen van tijdelijke voordelen, maar het doel is de eeuwige gunsten die ons beloofd zijn, zeker te stellen in Hem. God eist uw ziel, uw lichaam en al uw bekwaamheden op, want Hij heeft ze door Zijn eigen kostbaar bloed gekocht, en zij behoren Hem allemaal toe. Als u uzelf van God afkeert, betekent dat diefstal... Voor ons is de volgende vraag van belang: Is ons leven met het leven van Jezus verweven?

Wat is een christelijk leven? Het is een leven dat is gered, een leven dat is ontrukt aan de zondige wereld en is bevestigd in het leven van Christus.

Wanneer ons leven verborgen is met Christus in God zullen wij, bij de verschijning van Christus, ook met Hem verschijnen in heerlijkheid. En zolang wij in deze wereld zijn, zullen wij, in een geheiligde dienst, alle bekwaamheden die Hij ons schonk, aan God geven. Wat is uw leven? Eenmaal zult u deze vraag moeten beantwoorden.

Geloof waardoor ik leef

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli

Algemeen