12 - HET GEHEIM VAN KRACHT

HET GEHEIM VAN KRACHT

"Waarmede zal de jongeling zijn pad rein bewaren? Als hij dat houdt naar uw woord." Psalm 119:9

Men kan de Bijbel behandelen als een boek dat goede morele lessen bevat, waar men zich aan kan houden voor zover dit te verenigen is met de geest van de tijd en met onze plaats in de wereld. Maar het is iets heel anders de Bijbel te behandelen als dá...át wat zij in werkelijkheid is namelijk het Woord van de levende God, het Woord dat ons leven is, het Woord dat aan onze handelingen, aan onze woorden en aan onze gedachten vorm moet geven. Wanneer men Gods Woord iets minder dan dit acht, dan betekent dit het Woord verwerpen.

Het Woord van God is een 'karakter-detector', een maatstaf van het karakter, een toets van motieven. Wij moeten dit Woord lezen met een geopend hart en een open geest om te ontvangen, wat God daarin schrijven wil. Wij moeten niet denken, dat het lezen van het Woord genoeg is, om datgene tot stand te brengen wat alleen Hij kan doen Die achter het Woord staat. Sommige mensen lopen gevaar wat haastig te besluiten, dat zij nu reeds, alleen omdat zij zich vasthouden aan de leerstellingen van de waarheid, in het bezit zouden zijn van de zegeningen, die de leerstellingen beloven aan hen die de waarheid aanvaarden. Zovelen beperken de waarheid tot de buitenste voorhof. De heilige beginselen van de waarheid hebben dan geen beheersende invloed op hun woorden, gedachten en daden.

In deze moeilijke tijd van overheersing van het kwaad zijn er overal verleidingen die tot zonde en verderf leiden. Laat de jeugd daarom ernstig uit het diepst van het hart tot God bidden: "Waarmede zal de jongeling zijn pad zuiver houden?" En mogen dan de oren open zijn en het hart geneigd te gehoorzamen aan de onderwijzing die in het antwoord gegeven wordt: "Als hij het houdt naar Uw Woord!" De enige veiligheid voor de hedendaagse jeugd is op God hun vertrouwen te stellen. Zonder de hulp van God zullen zij niet in staat zijn hun hartstochten en hun lusten te beheersen. In Christus is de ware hulp die zij nodig hebben.

De waarheid moet schijnen tot in de diepste hoeken van de ziel, en zal al wat vreemd is aan Christus' geest zuiveren. En de plaats die open komt moet dan gevuld worden met de eigenschappen van Zijn karakter, dat rein en heilig en smetteloos is, zodat al wat uit het hart opwelt als een zoete bloemengeur zal zijn. Een geur des levens ten leven.

Geloof waardoor ik leef

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli

Algemeen