10 - HET BEWIJS VAN DE PERSOONLIJK ERVARING

HET BEWIJS VAN DE PERSOONLIJK ERVARING

"Smaakt en ziet, dat de Here goed is; welzalig de man die bij Hem schuilt." Psalm 34:9

Er is een bewijs, dat voor allen, geletterden of ongeletterden, gereed ligt nl. het bewijs van de persoonlijke ervaring. God nodigt ons uit om voor onszelf de werkelijkheid van Zijn Woord te beproeven, de waarheid van Zijn beloften. Hij vraagt ons: "Smaakt en ziet, dat de Here goed is." Wij moeten voor onszelf smaken, proeven, in plaats van afhankelijk te zijn van het woord van iemand anders. Als wij nu dichter tot Jezus naderen en wij ons verheugen in de volheid van Zijn liefde, dan zal de twijfel en de duisternis in het licht van Zijn aanwezigheid verdwijnen.

De christen weet in wie Hij heeft geloofd. Hij leest niet alleen de Bijbel, maar hij ervaart de kracht van de Bijbelse leer. Hij heeft niet alleen gehoord over de gerechtigheid van Christus, maar hij heeft de vensters van de ziel geopend voor het licht van de Zon der Gerechtigheid.

Iedereen die van de dood tot het leven is overgegaan, is in staat met zekerheid te stellen "dat God waarachtig is" (Johannes 3:33). Nu kan hij getuigen: "Ik heb hulp nodig en ik vind hulp in Jezus. In iedere behoefte is voorzien, aan de honger van mijn ziel is voldaan en nu is de Bijbel voor mij de openbaring van Jezus Christus. Vraagt u waarom ik in Jezus geloof? -

Wel, omdat Hij voor mij een goddelijke Verlosser is. En waarom ik in de Bijbel geloof? - Omdat ik ervaren heb dat de Bijbel de stem van God is tot mijn ziel. Zo kunnen wij in onszelf het bewijs hebben, dat de Bijbel waarachtig is, dat Christus de Zoon van God is. Wij weten, dat wij geen vernuftig gevonden verdichtsels zijn nagevolgd (zie 2 Petrus 1:16). 41) Laat de jeugd het Woord van God als voedsel voor verstand en hart tot zich nemen... Op die wijze zullen zij door het geloof ertoe komen God te leren kennen door ervaring. Dan hebben zij voor zichzelf uitgevonden dat Zijn Woord waar is en dat Zijn beloften werkelijkheid zijn. Zij hebben gesmaakt dat de Here goed is...

Het is ons voorrecht hoger te mogen reiken, steeds hoger om duidelijker openbaringen te mogen verkrijgen van Gods karakter... In Zijn licht zullen wij licht zien, totdat geest, hart en ziel zullen zijn veranderd in het beeld van Zijn heiligheid.

Geloof waardoor ik leef

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli

Algemeen