29 - DE RECHTVAARDIGE ZAL UIT HET GELOOF LEVEN

DE RECHTVAARDIGE ZAL UIT HET GELOOF LEVEN

"Nu gij Christus Jezus, de Here, aanvaard hebt, wandelt in Hem." Colossenzen 2:6

Onze groei in genade, onze blijdschap, onze bruikbaarheid, hangen allen af van ons verbonden zijn met Christus. Door gemeenschap met Hem, dagelijks, ieder uur van de dag, zodat wij in Hem blijven, zal ons in genade doen groeien. Hij is niet alleen de Maker, maar ook de Voleinder van ons geloof. Christus is de Eerste en de Laatste en is eeuwig. Hij zal met ons zijn, niet alleen bij het begin en bij het einde van onze weg, maar bij iedere stap op die weg.

Vraagt u: "Hoe moet ik in Christus blijven?" Op dezelfde wijze als u Hem eerst hebt ontvangen. "Gelijk gij dan Christus Jezus de Here hebt aangenomen, wandelt alzo in Hem" (Colossenzen 2:6). "De rechtvaardige zal uit het geloof leven." (Hebreeën 10:38). U hebt uzelf volledig aan God gegeven, om Hem te dienen en te gehoorzamen, en u hebt Christus aangenomen als uw Verlosser. U kunt zelf geen verzoening doen voor uw zonden of ook uw hart niet veranderen, maar doordat u uzelf aan God hebt gegeven, gelooft u dat Hij dit alles om Christus' wil voor u heeft gedaan? Door het geloof bent u van Christus geworden, en door het geloof zult u in Hem groeien - door te geven en te nemen. Geef alles: uw hart, uw wil, uw dienst. Geef uzelf aan Hem om aan al Zijn geboden te kunnen voldoen. Neem alles: Christus, de volheid van elke zegening; laat Hem in uw hart wonen, laat Hem uw sterkte, uw gerechtigheid en uw eeuwigdurende Helper zijn; laat Hem u macht geven om te gehoorzamen!

Wijdt uzelf aan God in de morgen. Laat dit uw allereerste werk zijn. Laat uw gebed zijn: "O, Here, Ik geef mij volledig aan u; ik leg mijn plannen aan Uw voeten. Gebruikt u mij vandaag in Uw dienst. Blijf met mij en laat al mijn werk in U gedaan zijn." Dit is iedere dag nodig. Wijdt uzelf iedere morgen aan God. Geef al uw plannen aan Hem over, om uitgevoerd of opzij gelegd te worden, zoals hij het goed acht. Zo kunt u dag aan dag uw leven in de handen van God geven en zo zal uw leven meer en meer worden gevormd naar het leven van Christus.Geloof waardoor ik leef

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli

Algemeen