27 - HET GELOOF KOMT VOORT UIT DE BELOFTEN

HET GELOOF KOMT VOORT UIT DE BELOFTEN

"Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus." Romeinen 10:17

De waarheden van het Woord van God komen tegemoet aan de grote praktische nood van de mens nl. de bekering van de mens door het geloof. Men moet niet denken, dat deze grote beginselen te rein en te heilig zouden zijn om ze in het dagelijkse leven te kunnen toepassen. Gods waarheden zijn tijdloos en grenzeloos. En toch is het de bedoeling dat hun belangrijke invloed als een draad wordt ingewerkt in het weefsel van de menselijke ervaring.

Hoe ver staan we van het weerspiegelen van het karakter van Christus af! De waarheden moeten alle grote dingen zowel als de de kleine dingen van het leven doordringen. Wij moeten beslag leggen op Zijn verdienste door een levend geloof, en wij moeten op Hem - als onze Verlosser- aanspraak maken. Hij stierf op Golgotha om ons te verlossen. Een ieder van ons zou daar een persoonlijk werk van moeten maken, een werk tussen God en zichzelf, alsof er geen ander mens in de wereld was dan hij alleen. Als wij ons persoonlijk geloof uitoefenen, zal ons hart niet zo koud zijn als een ijzeren wig. Wij zullen dan in staat zijn om te verwezenlijken, wat de psalmist bedoelde toen hij zei: "Welgelukzalig is hij wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is." (Psalm 32:1).

God nodigt ons uit om voor onszelf de werkelijkheid van Zijn Woord te beproeven, en de Waarheid van Zijn beloften. Hij bidt ons: "Smaakt en ziet, dat de Here goed is" (Psalm 34:9). Hij verklaart: "Bidt en gij zult ontvangen" (Johannes 16:24). Zijn beloften zullen vervuld worden. Zij faalden nooit, zij kunnen ook niet falen.

Onze Verlosser verlangt ernaar, dat u zeer nauw verbonden blijft met Hem, zodat Hij u gelukkig kan maken. Wanneer Christus ons zijn zegeningen geeft, dan moeten wij Hem dank en lof brengen. Maar u zegt: "Was ik er maar zeker van dat Hij Mijn Verlosser is!" Nu, wat voor bewijs wilt u dan hebben? Wilt u een bijzonder gevoel hebben waardoor u weet dat Christus uw Verlosser is? Geeft dit meer bewijs dan eenvoudigweg te geloven in de beloften van God? Zou het niet beter zijn de zegenende beloften van God aan te nemen en daar volledig op te vertrouwen? Dit is geloof.Geloof waardoor ik leef

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli

Algemeen